Doelstellingen verkeersveiligheid voor 2020 worden niet gehaald

In 2019 kwamen er 661 mensen om in het Nederlandse verkeer: 17 minder dan in 2018. 21.400 mensen raakten ernstig gewond, een vergelijkbaar aantal als in 2018. Hoewel het aantal verkeersdoden in 2019 lager was dan in 2018, is er over de laatste 10 jaar bekeken geen sprake van een dalende trend. Bij de ernstig verkeersgewonden is de trend zelfs stijgend. Het aantal ernstig verkeersgewonden ligt al jaren ruim boven de beleidsdoelstelling voor 2020.

De komende jaren moeten intensievere overheidsinvesteringen zich uiten in concrete maatregelen. Vooral de verkeersveiligheid van fietsers, scootmobielgebruikers en ouderen moet daarmee worden verbeterd, aangezien de ontwikkeling van verkeersdoden in deze groepen de afgelopen 10 jaar een stijging laat zien. Fietsers en ouderen behoren daarnaast tot de grootste groepen ernstig verkeersgewonden. De resultaten staan in de SWOV-publicatie De Staat van de Verkeersveiligheid 2020, de jaarlijkse verkeersveiligheidsmonitor.

Onderscheid wegtype

Bij de cijfers naar wegtype valt op dat het aantal doden de laatste 10 jaar met gemiddeld 5% per jaar toeneemt op de wegen met een limiet van 30 km/u binnen de bebouwde kom en op 60 km/u-wegen buiten de bebouwde kom: de erftoegangswegen. Ook op rijkswegen met een limiet van 80 km/uur of hoger is een toename van het aantal verkeersdoden te zien de afgelopen 10 jaar (gemiddeld 3% per jaar). Het risico op deze wegen is de laatste jaren echter min of meer constant gebleven.

Beleidsdoelstellingen buiten bereik

Op basis van voorlopige CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden onder ingezetenen in de eerste twee kwartalen van dit jaar, verwacht SWOV voor 2020 een stijging ten opzichte van het aantal in 2019. Dit zou betekenen dat het beleidsdoel van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 definitief niet haalbaar is. Aangezien het aantal ernstig verkeersgewonden al jaren ruim boven de doelstelling van 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 ligt – in 2019 het dubbele van de doelstelling voor 2020 – en de trend stijgend is, geldt datzelfde helaas ook voor de beleidsdoelstelling voor het aantal ernstig verkeersgewonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *