Een veilige plek voor EV met schade

Met het groeiende aantal elektrische voertuigen (EV’s) op de weg neemt ook het aantal EV’s toe dat na een aanrijding afgesleept moet worden. Het komt voor dat een dergelijke auto op een ongewenste plek bij het schadeherstelbedrijf neergezet wordt, reden voor de Autotech Alliantie om werk te maken van een betere regulering voor het bergen van EV’s.

Aanleiding is het geval van een zwaar beschadigde elektrische auto, die onder de overkapping van een schadeherstelbedrijf was neergezet, met de accu op de grond en alle brandgevaar van dien. Er is wel milieuregelgeving voor het bergen van voertuigen, maar specifieke regelgeving voor het bergen van elektrische voertuigen ontbreekt, evenals een opleiding die hierop voorbereidt.

Vooraf merkt schadehersteller Dennis Petrus op dat de kans dat een elektrische auto bij een aanrijding in brand vliegt vele malen kleiner is dan bij een benzineauto. “Het probleem is: als hij eenmaal brandt, krijg je het vuur niet zomaar uit. Je laat dan de auto uitbranden, of dompelt hem onder in water, zodat er geen zuurstof meer bij kan en het vuur dooft. De auto is daarna wel meteen total-loss.”

Dat roept meteen de vraag op of een dergelijke auto wel bij het schadeherstelbedrijf aangeboden dient te worden. Dennis Petrus: “Bij een twijfelgeval is het aan de reparateur om te beoordelen hoe daarmee om te gaan. Zet je die auto vrij buiten neer? Haal je hem naar binnen om de accu te inspecteren? Wordt een elektrische auto met schade überhaupt wel bij het schadeherstelbedrijf neergezet dat zo’n auto ook daadwerkelijk kan repareren?”

Een voorbeeld van een schade die toch niet hersteld wordt, want economisch total-loss. Schadehersteller John Onkenhout: “Ook al zouden we deze schade nog best kunnen herstellen, de verzekeraar kiest ervoor om deze auto als schadeauto te verkopen aan de handel. Is voor hen uiteindelijk goedkoper. Maar wat doet zo’n auto dan bij het schadeherstelbedrijf?”

Protocol

Dat vraagt al bij het bergen om het beoordelen van de aard van een schade, iets wat volgens de brancheorganisatie VBM (Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten), die het merendeel van de bergingsbedrijven in Nederland vertegenwoordigt, ook gebeurt. Rik Vorgers, commissielid voertuigen alternatieve brandstoffen van de branchevereniging, tevens directeur van bergingsbedrijf Vorgers Autoberging: “Als er tekenen zijn van een instabiele accu, dan zal de brandweer erbij gehaald worden. Die kan meten of de temperatuur van een accu stijgt. Wanneer dat het geval is, zal altijd een berger worden ingeschakeld die de beschikking heeft over een dompelcontainer. Dat gebeurt ook wanneer een berger ziet dat bij een ongeval de oranje stroomkabels van een EV dermate beschadigd zijn dat daar kortsluiting kan plaatsvinden. Als er geen opwarming van de accu plaatsvindt, zal in ieder geval de hoofdzekering eruit gehaald worden om het voertuig stroomvrij te maken en wordt het weggesleept en afgeleverd bij een schadeherstelbedrijf.”

Een ‘droge’ dompelcontainer kan op de plaats van het ongeval uit voorzorg worden ingezet om het voertuig te vervoeren. Rik Vorgers: “Niet elk voertuig in een dompelcontainer wordt ook daadwerkelijk gedompeld. Dat gebeurt alleen bij brand, of als brand dreigt als gevolg van het snel opwarmen van het accupakket, de zogenoemde thermal runaway. Vervolgens wordt het voertuig bij het bergingsbedrijf op een speciale locatie gezet, met voldoende ruimte rondom het voertuig. Daarna wordt het voertuig naar het schadeherstelbedrijf gebracht. Dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid. Het is wel zo dat voertuigen alleen worden vervoerd als het ‘stabiel’ is, dat wil zeggen dat een voertuig na een brand of een thermal runaway een week in een dompelcontainer heeft gestaan, of een voertuig geïsoleerd heeft gestaan en er geen tekenen zijn van een defect aan de accu’s.”

Kosten

Bergers hebben vaak zelf plekken ingericht voor brandgevaarlijke auto’s, omdat een geborgen auto niet altijd direct bij het schadeherstelbedrijf kan worden aangeboden. Zelf heeft Rik Vorgers samen met een collega in de regio een locatie ingericht met door betonblokken afgescheiden compartimenten, waar zo’n vijftal beschadigde voertuigen kunnen worden gestald. “Andere bedrijven doen dat weer met hekken met brandwerende zeilen. Weer andere bedrijven hebben zoveel ruimte dat ze eenvoudig heel veel ruimte om de voertuigen heen hebben. Een berger die zo’n plek niet heeft, zal dat onderling met een collega moeten regelen, maar nogmaals: na een dag of twee willen wij van dat voertuig af en dan is het de verantwoordelijkheid van het schadeherstelbedrijf. We kunnen wel voertuigen voor het schadeherstelbedrijf stallen, maar onze ruimte is ook beperkt. Op een plek voor één elektrisch voertuig staan normaal vijf voertuigen, dus daar zal voor betaald moeten worden. Niet ieder schadeherstelbedrijf is daartoe bereid. Ook verzekeraars willen niet betalen voor het stallen van voertuigen. Daarom willen wij de eindbestemming weten en binnen één of twee dagen wordt het voertuig daar sowieso afgeleverd.”

Hub

Alleen heeft niet iedere schadehersteller een parkeerterrein waar hij geborgen auto’s kan stallen. En dan nog, een potentieel brandgevaarlijke auto bij het schadeherstelbedrijf brengen is niet alleen gevaarlijk en een potentieel milieudelict. Dennis Petrus: “We hebben totaal uitgebrande, niet-elektrische auto’s aangeboden gekregen. Wat moeten wij daarmee? Het is een kwestie van de dagwaarde bepalen en naar de sloop ermee. Op het moment dat duidelijk is dat een auto total-loss gaat, moet er een vast afsleepadres komen waar zo’n auto naartoe gaat. Daar kan de expert naartoe, daar vindt dan de afwikkeling plaats. Ik zou dan voor een aantal centrale hubs in Nederland kiezen en niet meer zo’n auto naar het schadeherstelbedrijf brengen. Bovendien, het ziet er niet uit, zo’n zwartgeblakerde auto voor je pand, maar dan moet je wel de ruimte hebben om zo’n auto uit het zicht te kunnen stallen, met alle voorzorgsmaatregelen van dien, zoals een lekvrije ondergrond, de aanwezigheid van hittecamera’s die waarschuwen als de temperatuur van een accu oploopt en noem maar op.”


Stallen van een brandgevaarlijke EV is niet alleen gevaarlijk en een potentieel milieudelict.


Rik Vorgers: “Wij zijn best bereid om met schadeherstelbedrijven en collega-bergers na te denken over een gezamenlijke ruimte om elektrische voertuigen te stallen, maar er zal voor die stallingsplekken betaald moeten worden, nog afgezien van de risicoverzekering en wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Zo lang er niemand bereid is voor die stalling te betalen, komt dat niet van de grond.”

Opleiding

Rik Vorgers: “Bergend Nederland is op dit moment druk bezig om alle medewerkers die daarmee te maken krijgen op te leiden voor de kwalificatie van NEN 9140 Voldoende Onderricht Persoon. Binnen elk bergingsbedrijf is op dit moment de kennis aanwezig om veilig een EV te bergen. Bij veel bedrijven hebben zelfs alle medewerkers de opleiding al gevolgd. Daarnaast zijn veel bergingsbedrijven in gesprek met lokale dealers om extra informatie te krijgen met betrekking tot het afslepen van EV’s.”

De Autotech Alliantie wil het liefst een eigen opleiding opzetten die rekening houdt met alle facetten die bij het bergen van elektrische voertuigen een rol spelen. De alliantie zal daarover in april met de bergers in overleg treden. Dennis Petrus: “Natuurlijk, iedereen heeft het druk met zijn eigen business. Juist voor een probleem als dit, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn, is het goed dat daarvoor een collectieve afspraak komt, zodat we aan opdrachtgevers kunnen laten zien wat er allemaal komt kijken bij het repareren van elektrische auto’s.”

Uit de praktijk
Johan Davelaar van expertisebureau Experda komt geregeld situaties tegen waaruit blijkt dat het bergen van EV’s nog wel wat extra aandacht van de betrokken partijen verdient. Johan Davelaar: “Op bijgaande foto zie je hoe een uitgebrande auto tegen het pand van het schadeherstelbedrijf aan is gezet, terwijl de auto nog in de afkoelingsperiode zit. En wat vaak gebeurt bij het bergen van elektrische auto’s is dat de stroom eraf gehaald wordt door de minkabels door te knippen. Gelukkig zijn er ook hulpdiensten die even de moeite nemen om de kabels netjes los te koppelen.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3527 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.