Focwa smeekt om BBL-plekken

Brancheorganisatie Focwa meldt dat uit eigen onderzoek blijkt dat 64 procent van de schadeherstelbedrijven alleen een leerwerkplek voor autoschadehersteller of autospuiter ter beschikking stelt als de economische omstandigheden dit toelaten. Een op de drie wil hoe dan ook meewerken nieuwe schadeherstellers op te leiden.

Daarmee is de coronacrisis niet alleen een bedreiging voor de sector nu, maar ook in de toekomst. Focwa roept dan ook al zijn leden op om ondanks de crisis te blijven investeren in het opleiden van jongeren. Femke Teeling, directeur Focwa: “Schadeherstelbedrijven ondervinden momenteel bijzonder veel hinder doordat er veel minder verkeer op de weg is, en er dus veel minder schades worden gereden. Een deel van onze achterban geeft aan hierdoor ook verliesgevend te zijn. En dit heeft onlosmakelijk consequenties voor het aantal leerwerkplekken bij deze bedrijven. Toch merken we bij een groot deel van onze bedrijven de bereidheid om jongeren die in het vak willen stappen op te leiden. We roepen deze jongeren dan ook op om zich in te schrijven bij een ROC dat schadeherstelopleidingen aanbiedt. Want het investeren in jongeren is voor Focwa essentieel. Wij stellen dan ook -met succes- alles in het werk om leerlingen, ouders & scholen te ondersteunen in het zoeken en vinden van een geschikte leerwerkplek. We laten niemand vallen!”

Perspectief

Dat er wel degelijk muziek zit in het vak van autoschadehersteller blijkt eveneens uit het onderzoek: bijna alle respondenten zien een toekomst weggelegd voor de nieuwe generatie schadeherstellers die nu instromen en 78 procent van de ondervraagde Focwa-bedrijven zegt in de komende vijf jaar minimaal één nieuwe medewerker aan te werven.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3497 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.