Gebrekkig onderhoud doet camper vaker stranden

Een campervakantie leidt relatief vaak tot pech onderweg. In de afgelopen vijf jaar is bij de grootste onafhankelijke alarmcentrale van ons land, SOS International, het aantal hulpaanvragen verdrievoudigd.

Dit jaar verwacht de organisatie meer dan 3600 hulpvragen, wat een ruime verdubbeling zou betekenen ten opzichte van 2017. Het gaat in meer dan tachtig procent draait het om een pechgeval. Ook problemen als schade en diefstal vormen een probleem.

Verklaringen

Uit cijfers van brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) blijkt dat Nederland op 1 juli meer dan 115.000 geregistreerde kampeerauto’s telde. Vijf jaar geleden waren het er nog 77.000. In het verlengde daarvan steeg ook het aantal pechgevallen. Directeur Marcel van der Meulen van SOS International ziet verschillende verklaringen. “Oude campers hebben niet altijd de voorzieningen waar we tegenwoordig aan gewend zijn. Je ziet dan ook dat er veel geknutseld wordt. Dat gaat vaak goed, maar kan ook problemen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een te hoge aslast door het inbouwen van een te grote watertank. Of kortsluiting of andere elektrische problemen, omdat accu’s of dynamo’s het begeven door de inbouw van moderne apparatuur.”

Verhuur

Een tweede verklaring betreft de toename van verhuur. Een nieuwe camper is niet goedkoop. Daarom kiezen steeds meer eigenaren voor verhuur. “De deeleconomie maakt dat relatief eenvoudig: online bemiddelingsplatforms schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak stellen dergelijke platforms als enige eis dat de camper beschikbaar moet zijn. Over onderhoud of veiligheid wordt niet of nauwelijks gesproken.” Door het intensievere gebruik, met beduidend meer kilometers dan bij puur eigen toepassing, neemt de kans op uitval toe. “Als je de privécamper in feite bedrijfsmatig gebruikt, moet óók het onderhoud bedrijfsmatig gebeuren. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet.” Ook zullen huurders, denkt Van der Meulen, soms wat minder zuinig met hun rijdende huis omspringen. Het gevolg: nietsvermoedende huurders denken een goedkope camper te huren, maar stranden vervolgens op de vluchtstrook.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †