Mobielschademelden-app uit de lucht om datalek

De smartphone-app Mobielschademelden, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, is voorlopig uit de lucht als gevolg van een datalek. Hierdoor is het niet langer mogelijk om op deze manier toegang te krijgen tot de schademeldingen.

Via zeer specifieke zoekopdrachten op Google bleek het theoretisch mogelijk om een link te vinden naar meldingen via Mobielschademelden en schademeldingen te bekijken. Er zijn geen aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk gebruikt is. Het verbond heeft het lek wel direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Link via e-mail

Wanneer iemand een schade meldt via de app, ontvangt hij een e-mail met daarin een link naar de melding. Afgelopen maandag is geconstateerd dat links naar schademeldingen via zeer specifieke zoekopdrachten op Google te vinden zijn.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters