‘Ombudsvrouw Schade’ tegen verzekeraars

Irene Sommeling – alias ‘Ombudsvrouw Schadeherstel’ – bindt de strijd aan met autoverzekeraars. Ze verwijt hen, gevoed door klachten van benadeelde autorijders op haar website Jijbepaalt.nl, dat consument en ondernemer gedupeerd worden door prijsafspraken zoals schadelastgaranties.

Deze eenzijdige, aanhoudende druk op de financiële kant van schadeherstel zou leiden tot ondermaats werk, waardedaling van het voertuig en verminderde veiligheid van de inzittenden. “Het is niet eerlijk, maar ondertussen gebeurt het wel structureel”, zegt Sommeling. “Alleen zijn er buiten de schadeherstelbranche onvoldoende mensen van op de hoogte. Dat moet veranderen.”

Proefproces

Om die reden gaat Sommeling dit najaar de haar toegestuurde klachten bundelen en, met toestemming, versturen naar autoschadeverzekeraars. Zij krijgen veertien dagen de tijd om te reageren, daarna volgt ‘naming & shaming” door middel van publicatie op Sommelings site. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om een proefproces te beginnen, aangezien “eindgebruikers niet krijgen waar ze recht op hebben.” Overigens wil Sommeling eveneens een overzicht publiceren van verzekeraars die juist wel de kwaliteit en veiligheid van schadeherstel voorop stellen in plaats van het financiële belang van verzekeraars.

Kortingen

De ‘ombudsvrouw’ deed haar verhaal eerder deze week in vakblad AM:web. Ze wijst erop dat verzekeraars bij schadecalculaties werken met vooraf bedongen kortingen op de uurtarieven. Leidend zijn niet de objectieve calculaties maar financiële afspraken met de verzekeraar. Zo bevat het calculatiesysteem ABZ volgens Sommeling een ‘knop’ waarmee te controleren is tot hoeveel uren herstellen van een onderdeel mogelijk is in plaats van het (duurder) onderdeel te vervangen. Korting zou ook de norm zijn aan de inkoopkant van onderdelen en bij schadelastgaranties. Met name Achmea bezondigt zich aan deze zaken, stelt Sommeling in het interview. De overeengekomen uurtarieven zouden er twintig tot dertig euro lager zijn dan wat het schadeherstelbedrijf eigenlijk zou moeten hanteren. Van marge voor de ondernemer is daardoor niet of nauwelijks sprake meer. Hetgeen er vaak toe leidt dat vernieuwing van onderdelen ten onrechte wijkt voor herstel.

Reacties

Focwa en het Verbond van Verzekeraars willen (nog) niet reageren op de aanklacht. Achmea stelt dat het zich niet herkent in het beeld dat Sommeling schetst. De verzekeraar verwijst naar de controle door toezichthoudende instanties en zich strikt aan de regels te houden. Sommeling zelf zegt sinds de publicatie een dertigtal telefonische en zo’n zeventig Whatsapp-reacties te hebben ontvangen – louter adhesiebetuigingen en veelal afkomstig van tussenpersonen, schadeherstellers en leveranciers.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †