Schadeherstel op niveau 4

Waar halen we de technici vandaan die nu en in de toekomst in staat zijn om schades aan moderne auto’s te herstellen? Het middelbaar beroepsonderwijs leidt vanouds schadeherstellers op niveau 2 en 3 op, maar modern schadeherstel, met alle technologie die in moderne auto’s aanwezig is, is eigenlijk een vak op niveau 4 of hoger. Met tussenkomst van NexTechnician en de Autotech Alliantie willen ROC Amsterdam en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gezamenlijk die kloof dichten.

Jacques Neefs is directeur van NexTechnician, de organisatie die al jaren werkt aan het beter op elkaar afstemmen van de vraag vanuit de autobedrijven en het aanbod van de opleidingsinstituten. Traditioneel is autoschadeherstel een ambacht voor plaatwerkers en spuiters, maar Jacques Neefs ziet daar een duidelijke verschuiving in plaatsvinden. “Schadeherstel staat niet bekend als een niveau 4-ambacht. Het vak verandert zo snel dat het een andere instroom van studenten vraagt. Dat begint al op het vmbo, waar leerlingen zich mogelijk oriënteren op een toekomst in autoschadeherstel. Die leerlingen en hun ouders weten vaak niet eens dat modern schadeherstel niveau 4-werk is en kansen biedt voor een mooie carrière met doorgroeimogelijkheden naar het hbo.”

Natuurlijk blijft er in schadeherstel ook werk voor vaklieden met gouden handjes, die het materiaal hun wil op kunnen leggen. Jacques Neefs: “Alleen hebben zij soms niet in de gaten hoe een reparatie zijn uitwerking heeft op veiligheidssystemen en dus op de veiligheid van een bestuurder en zijn inzittenden. Daarom is er ook behoefte aan jongens en meisjes die kennis hebben van software en van systemen, als supervisor, die processen begeleiden en zien op welk moment er meer wordt gevraagd. Die opleiding vraagt gewoon om een heel ander type student, een student waarvoor het ook mogelijk moet zijn om vanuit een ROC door te stromen naar het hbo, iets wat nu nagenoeg niet gebeurt.”

Train de trainer

Tegelijkertijd zullen ook de docenten in het middelbaar beroepsonderwijs zich moeten bijscholen om hun studenten met die nieuwe technologie vertrouwd te maken. Jacques Neefs: “Voor onderwijsinstanties is het moeilijk om de nieuwste producten goed voor de schoolbanken te krijgen. Het kost teveel geld om steeds de nieuwste apparatuur in huis te hebben. Docenten missen ook vaak de beschikking over de juiste reparatie-instructies. Daarom is het ROC van Amsterdam blij met het initiatief van de Autotech Alliantie, die zijn contacten met onder meer de HAN Automotive kan inzetten om mbo en hbo dichter bij elkaar te brengen. De ROC-docenten zijn ook heel enthousiast dat zij door de mensen van de HAN worden bijgespijkerd op heel specifieke onderwerpen die uit hun onderzoeken naar voren zijn gekomen en waar we komend studiejaar al mee beginnen.”

“Als je een docent enthousiast wil maken, moet je zorgen dat hij toegang heeft tot nieuwe informatie. Dat gaat niet vanzelf. Doordat wij als NexTechnician toegang hebben tot het bedrijfsleven in de regio Amsterdam, zijn die nieuwe producten ook voor die opleidingen beschikbaar. Ook later in het opleidingstraject is het van belang dat docenten de beschikking hebben over bijvoorbeeld ADAS-apparatuur, of dat studenten bij een bedrijf terecht kunnen waar die apparatuur gebruikt wordt.”

Ook bij reparaties van hightech auto’s blijft er werk voor vaklieden met gouden handjes. Jacques Neefs: “Alleen hebben zij soms niet in de gaten hoe een reparatie zijn uitwerking heeft op veiligheidssystemen en dus op de veiligheid van een bestuurder en zijn inzittenden. Daarom is er ook behoefte aan jongens en meisjes die kennis hebben van software en van systemen, als supervisor, die processen begeleiden en zien op welk moment er meer wordt gevraagd.”

Aansluiting

De Autotech Alliantie verzorgt zelf geen opleidingen, maar is als katalysator in de persoon van Saskia Booy onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van de opleidingen. Ook zij is blij met de wisselwerking tussen bedrijfsleven, ROC en HAN Automotive. “Hierdoor zorgen we ervoor dat de opleidingen beter aansluiten bij de bedrijfspraktijk en dat de juiste onderwerpen worden behandeld in het onderwijs. Dat begint inderdaad al op het vmbo, misschien zelfs wel op de basisschool, en werkt door tot op het hoogste opleidingsniveau. Door de samenwerking met de HAN, die op hun beurt weer samenwerkingen hebben met de automotive opleidingen in Rotterdam en Eindhoven, bouwen we aan een netwerk dat actief nieuwe instroom werft en ervoor zorgt dat jonge mensen goed zijn toegerust om het vak te kunnen uitoefenen.”

Bij foto boven: Tijdens een bijeenkomst bespraken afgevaardigden van ROC Amsterdam, HAN Automotive, NexTechnician en Autotech Alliantie de mogelijkheden voor een nieuwe instroom van leerlingen in het vak van schadeherstel.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2959 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *