Schadeherstel op niveau 4

Waar halen we de technici vandaan die nu en in de toekomst in staat zijn om schades aan moderne auto’s te herstellen? Het middelbaar beroepsonderwijs leidt vanouds schadeherstellers op niveau 2 en 3 op, maar modern schadeherstel, met alle technologie die in moderne auto’s aanwezig is, is eigenlijk een vak op niveau 4 of hoger. Met tussenkomst van NexTechnician en de Autotech Alliantie willen ROC Amsterdam en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gezamenlijk die kloof dichten.

Verder lezen

Komt er een ADAS-apk?

De overheid wil dat het aantal verkeersslachtoffers drastisch vermindert, het liefst tot nul. Verkeersongelukken veroorzaken nu eenmaal veel menselijk leed en leiden tot hoge maatschappelijke kosten. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) kunnen helpen dat doel te verwezenlijken en dat kan volgens een recent onderzoek leiden tot een verplichte keuring van deze rijhulpsystemen.

Verder lezen