Sinds 2007 weer meer leerlingen schadeherstel

Voor het eerst in tien jaar tijd groeit het aantal leerlingen weer dat zich inschrijft bij een ROC voor een opleiding in de schadeherstelsector.

Op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) constateert Focwa een toename van ruim tien procent aanmeldingen. Het gaat om de registraties per 1 oktober 2017 (schooljaar 2017/2018). Dat pas nu de stijgende tendens naar buiten komt, heeft volgens een woordvoerder van Focwa een simpele reden: “We hebben de cijfers pas een week of drie geleden van DUO ontvangen en zijn er vervolgens zelf mee aan het rekenen geslagen.”

Specialisme

Directeur Femke Teeling zegt dat aan de toename een aantal factoren ten grondslag ligt. “Focwa voert samen met het Opleidings- en ontwikkelingsfonds (OOC) continu onderzoek naar de ontwikkelingen in onze branche. Zo zien we onder meer dat leerlingen die voor schadeherstel kiezen, een grote kans op een baan hebben. Daarnaast is er veel meer aandacht voor het tekort aan instroom van jongeren. Veel schadeherstellers nemen zelf bijvoorbeeld het initiatief om samen te werken met een onderwijsinstelling in hun buurt.”

Vacatures

In de Nederlandse schadeherstelbranche zijn zeshonderd vacatures op een totaal van negenduizend banen. Daarnaast dreigt volgens Teeling bij verdere daling van ROC’s met schadeherstel als vakgebied het gevaar dat er geen landelijke dekking meer is. “Bij de opleidingen voor Carrosseriebouw en specialisten is dit al het geval. En bij schadeherstel dreigt het te gebeuren. De instroom van nieuwe leerlingen om het voortbestaan van de opleidingen te garanderen is daarom een belangrijk punt voor ons.” De meerjarengegevens van DUO:
Schooljaar Aantal leerlingen Procentuele toe-/afname
2005-2006 1.592
2006-2007 1.687 6,0%
2007-2008 1.892 12,2%
2008-2009 2.049 8,3%
2009-2010 1.929 -5,9%
2010-2011 1.727 -10,5%
2011-2012 1.546 -10,5%
2012-2013 1.323 -14,4%
2013-2014 1.047 -20,9%
2014-2015 906 -13,5%
2015-2016 839 -7,4%
2016-2017 844 0,6%
2017-2018 935 10,8%

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †