Stijging dreigt van ernstig verkeersgewonden

Zonder aanvullende maatregelen zal het aantal ernstig verkeersgewonden naar verwachting stijgen tot rond de 30.000 in 2030. Deze prognose geeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in de Verkeersveiligheidsverkenning 2030.

De SWOV stelt dat de doelstelling van de overheid om in 2020 te komen tot maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden niet wordt gehaald. Sterker, het aantal zal doorgroeien naar 30.000 in 2030. Het aantal verkeersdoden zal naar verwachting tussen de 470 en 580 liggen. Deze prognose staat in schril contrast tot de doelstelling van minister Van Nieuwenhuizen. Die bedraagt nul verkeersslachtoffers in 2050.

SPV

Om dat te bereiken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind vorig jaar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepubliceerd. Dit SPV bevat geen concrete maatregelen. Zodoende heeft SWOV dit plan niet kunnen doorrekenen in de Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Concrete maatregelen zijn wel noodzakelijk voor een verdere verlaging van het aantal verkeersslachtoffers. SWOV beraamt het benodigde bedrag voor concrete maatregelen, zoals het veiliger maken van de (fiets)infrastructuur, op globaal 15 miljard euro over de periode 2020-2050.

Maatschappelijke kosten

SWOV erkent dat dit forse bedragen zijn, maar nog altijd beduidend lager dan de jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten van verkeersongevallen. Die bedragen nu nog ongeveer 14 miljard euro per jaar. Bovendien is in het verleden vastgesteld dat investeringen in meer verkeersveiligheid tot de meest renderende van de overheid kunnen behoren, aldus SWOV.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters