Van polemiek naar communicerende vaten

Lang was ‘Wie betaalt, bepaalt’ het credo in autoschadeherstel, maar die vlieger gaat lang niet altijd meer op nu de autofabrikant een steeds belangrijker partij wordt bij schadeherstel.

Dat betoogde Ronald van de Stolpe namens DAK, het volmachtkantoor dat diverse grote verzekeraars vertegenwoordigt, tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de AutoTech Alliantie in de nog altijd futuristisch ogende koepelshowroom van Louwman & Parqui in Raamsdonksveer. Dat was natuurlijk preken voor eigen parochie, want AutoTech staat al sinds de oprichting twee jaar geleden pal voor schadeherstel zoals de fabrikant dat bedoeld heeft.

Resultaatpolemiek

Tot een jaar of vijf, zes geleden, zo betoogde Van de Stolpe, bestond er binnen schadeherstel een resultaatpolemiek tussen de verzekeraar aan de ene kant, die verlies leed op zijn autoverzekeringen, en de schadehersteller, die zei met de vergoedingen van de verzekeraar niet uit te komen.

In die situatie was er bovendien sprake van een wederzijdse informatieachterstand: de schadehersteller weet niet op grond van welke cijfers de verzekeraar concludeert dat hij tekortkomt op zijn verzekeringspremies en de verzekeraar weet niet hoe de schadehersteller werkt en hoe zijn kostenplaatje eruitziet. Gevolg is een polemiek, met wederzijds wantrouwen, waarbij beide partijen elkaar in een wurggreep hielden. Een zogeheten prisoner’s dilemma, waarbij ieder aan zijn eigen belang denkt, maar beter af is met samenwerking.

Verandering

Die situatie nu, stelt Van de Stolpe, is aan het veranderen door een viertal oorzaken: de technisch steeds complexer wordende auto, denk aan ADAS; de daarmee samenhangende verschuiving van wettelijke aansprakelijkheid naar product- of bezitsaansprakelijkheid; de trend van bezit naar gebruik, en de steeds complexere schades die niet meer door iedereen hersteld kunnen worden.

Van de Stolpe: “Wij denken dat naast de verzekeraar en de schadehersteller de fabrikant, vertegenwoordigd door de importeur, een steeds belangrijkere rol gaat krijgen in dit speelveld. Van een polemiek gaan we naar communicerende vaten. De regierol van de fabrikant wordt steeds belangrijker en verschuift van leverancier van een auto naar verzekeringnemer, of aansprakelijkheidsdrager, of eigenrisicodrager, want doordat er steeds minder schades zijn, gaan fabrikanten en importeurs de cascoschades zelf dragen. Dat gebeurt al bij leaseparken en zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren bij particuliere verzekeringen.”

“Gevolg is dat de verzekeraar de aansprakelijkheidsverzekeringen naar zich toetrekt en dat de dealer, de importeur en de fabrikant het cascodeel gaan verzekeren.”

Goede raad

Van de Stolpe liet al eerder van zich horen tijdens een bijeenkomst van Automotive Insiders voor de schadeherstelsector in Nieuwegein, dat als motto meekreeg ‘Kies de juiste afslag’. Ook toen al liet Ronald van de Stolpe deze goede raad aan de schadehersteller volgen door de toevoeging ‘op tijd’. “Want”, zo zei hij voor de door AutoTech genodigde aanwezigen nogmaal, “het is een verandering die zich op de lange termijn zal voltrekken. Bij de fabrikanten, bij de importeurs is er al heel veel gaande. Het is daarom zaak dat de schadehersteller niet ook in een prisoner’s dilemma belandt. Zoek op tijd aansluiting bij de nieuwe regiepartijen.”

Op de foto Hans Musters (links) van de AutoTech Alliantie naast gastheer van de nieuwjaarsbijeenkomst Eric Louwman.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *