Independer: 1 laadpunt per 4,6 elektrische auto’s

Het aantal openbare laadpunten houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal elektrische auto’s op de weg. Was er vier jaar geleden een openbaar laadpunt voor gemiddeld 1,1 elektrische auto’s, in 2019 moest dat al gedeeld worden door 2,2 en begin 2021 zelfs door 4,6 elektrische auto’s.

Verder lezen

Acea waarschuwt voor EU als tweestromenland

Dat laadpalen voor elektrische auto’s in Europa niet gelijkelijk verdeeld zijn, is bekend. De in Acea verzamelde autofabrikanten roepen ertoe op lidstaten te verplichten hun brandstofinfrastructuur op orde te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om laadpunten voor elektrische auto’s, maar ook om waterstoftankstations voor elektrische auto’s met een brandstofcel.

Verder lezen