Nieuwe BER nadert voltooiing

De Europese Commissie heeft op 9 juli het startsein gegeven voor een laatste openbare raadpleging, waarbij alle belanghebbenden worden uitgenodigd hun mening te geven over het voorliggende ontwerp van de herziene Verticale Groepsvrijstellingsverordening (GVA), ook wel de VBER genoemd en de herziene richtsnoeren inzake eventuele verticale beperkingen.

Verder lezen