4,5 procent loonsverhoging bandenbranche

Vakbonden en brancheorganisatie Vaco zijn het eens over een nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche met een looptijd van anderhalf jaar. Belangrijkste punt uit het onderhandelingsresultaat is een structurele loonsverhoging van 4,5 procent.

De loonsverhoging wordt in twee stappen doorgevoerd: 2 procent per november 2019 en nog eens 2,5 procent in augustus 2020. Daarnaast zijn partijen een eenmalige uitkering overeengekomen van 175 euro bruto.

Andere punten

Op het wensenlijstje van de FNV stond tevens dat na negen maanden dienstverband een vast contract zou moeten worden aangeboden. Deze eis is in de onderhandelingen gesneuveld. Wel meegenomen in de nieuwe cao is de terbeschikkingstelling van tweehonderd ontwikkelvouchers van vijfhonderd euro. Medewerkers in de branche kunnen hier bij het scholingsfonds aanspraak op maken. Met het geld kunnen zij bijvoorbeeld een cursus of training volgen. Dit kan rechtstreeks met het werk te maken hebben, maar kan ook ter bevordering van de vitaliteit worden ingezet, bijvoorbeeld voor een cursus stoppen met roken. Een ander belangrijk onderhandelingsresultaat is dat het generatiepact gehandhaafd blijft. Dat betekent dat zestigplussers 80 procent kunnen gaan werken voor 90 procent van het loon, met 100 procent behoud van hun pensioenopbouw. Ook is de minimum beloning voor apk-monteurs in de bandenbranche gelijkgetrokken met die van de apk-monteurs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche.

Goedkeuring

Nu de bonden FNV, CNV en De Unie het eens zijn met brancheorganisatie Vaco is het laatste woord aan de leden van de respectievelijke organisaties. Die krijgen tot 16 juni om hun eventuele bezwaren kenbaar te maken en hun onderhandelaars in dat geval terug te sturen naar de overlegtafel. De cao Banden en Wielen loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2020 en geldt voor zo’n zevenduizend medewerkers bij banden- en wielenbedrijven. Een aantal zaken is nog altijd niet geregeld, maar speelt wel in de branche. Zo wordt de komende periode onder meer gebruikt om het functiegebouw te herzien. Ook worden gesprekken gestart over een modernisering van de werktijden. De wens bestaat zowel bij bedrijven als bij medewerkers om hierin flexibeler te kunnen zijn.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3056 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters