All seasonband blijft zich profileren

Terwijl werd voorondersteld dat de groeiende populariteit van all-seasonbanden vooral ten koste zou gaan van de zomerband, blijkt uit de cijfers van de WESP-monitor dat de klanten met de keuze voor de all-seasonband vooral de winterband links laten liggen.

Universele autobedrijven versterken jaar op jaar hun positie op de bandenvervangingsmarkt voor personen- en lichte bestelauto’s. In 2014 werden er per universeel autobedrijf uit de WESP-pool gemiddeld een kleine 600 banden verkocht, vorig jaar waren dat er ruim 850. Uit de meest recente werkplaatsdata gebaseerd op de WESP-analyses van ruim 800 universele autobedrijven over de eerste acht maanden van 2020 blijkt dat de all-seasonband aan een structurele opmars bezig is. Uit diezelfde WESP-monitor blijkt verder dat, vergeleken met dezelfde periode in 2019, het aandeel van de all-seasonbanden in de totale bandenverkoop een plus van 16,8 procent noteert. Daarmee is dit bandentype op de bandenvervangingsmarkt wederom winnaar in de strijd om de werkplaatsklant van het universele autobedrijf.

All-seasonband wint

De afzet van  zomerbanden is met een relatief kleine min van één procent stabiel gebleven. Zomerbanden vormen bovendien het grootste aandeel (80,4 procent) binnen het totaal aantal verkochte en gemonteerde personenautobanden. Winterbanden zijn nog maar goed voor 3,6 procent van het totale aantal door universele autobedrijven op de markt gebrachte banden. Dat betekent een min van 29,4 procent in vergelijking met de eerste acht maanden van vorig jaar. Let op, bij deze vergelijking ontbreken uiteraard de voor winterbanden belangrijke laatste maanden van het jaar. Bij een vergelijking tussen heel 2019 en heel 2018 blijkt echter een duidelijke trend: de gemeten plus is in beide gevallen in het voordeel van de all-seasonband.

Winterbanden

De coronacrisis laat zich ook gelden bij de bandenverkoop. De groei van de afgelopen jaren kon in het tweede kwartaal niet worden voortgezet. Gelukkig trekt de verkoop in het derde kwartaal weer aan. Een goed omzetresultaat zal dit jaar nog meer dan voorheen afhangen van een strenge winter. Nu de dagen donkerder worden, wordt de vraag actueel of dit het rijgedrag van (zakelijke) autoberijders verder zal beïnvloeden. Wie de afgelopen jaren in de donkere avondfiles heeft gestaan, om over regen en gladheid nog maar te zwijgen, grijpt wellicht de mogelijkheid aan om thuis te werken. Was dat tot vorig jaar een vraag waaraan veel werknemers en werkgevers amper dachten, met de Covid-19-ervaringen van 2020 zal dat anders zijn. Inmiddels zijn Zoom en Teams ingeburgerde begrippen. Een andere onzekerheid die de aanschaf van winterbanden kan beïnvloeden is de vraag of de wintersport dit jaar op veel actieve beoefenaars mag rekenen. Een en ander belooft een toenemende druk op de winterband, met kansen voor de verkoop van all-seasonbanden.

Tyres as a Service

Kansen liggen er ook voor de bandenverkoop in combinatie met de apk. Over de eerste acht maanden van dit jaar werd ruim 57 procent van het aantal door de bij WESP aangesloten universele autobedrijven gemonteerde banden in combinatie met een apk verkocht, al dan niet met een onderhoudsbeurt. Toch is het verstandig om voor de bandenverkoop verder te kijken dan de apk, zeker nu elektrische auto’s steeds beter zichtbaar worden in het wagenpark. EV’s zijn nu eenmaal potentiële ‘bandenvreters’ en daarvoor kan TaaS (Tyres as a Service) helpen om dit relatief nieuwe klantensegment aan te boren: niet wachten op onderhoud of een apk, maar proactief en periodiek de elektrische auto binnenkrijgen voor bandencontroles en bandenservices. Bestaande autoservice-apps kunnen hier helpen. Belangrijk is wel dat het autobedrijf dat hier werk van maakt ook de uitstraling van een EV-bandenspecialist heeft. Creativiteit en samenwerken met leveranciers is hier een must. Steeds meer automaterialengrossiers bieden structureel een breed en diep assortiment banden. Zij verkopen deze aan zowel het universele autobedrijf als de merkdealer.

Grossiers

Een aantal grotere grossiers heeft Aftersales Magazine zijn omzetverdelingen toevertrouwd en ook hier is de trend duidelijk: de all-seasonband wordt steeds populairder. Wel zit er een relatief groot verschil tussen de grossiers in het westen en die in het oosten. Zie je in het westen een aandeel voor de all-seasonband van 20 tot 25 procent, in het oosten is dat ruim boven de 30 procent. 

Een andere indicator is de Wegdekmonitor van autoserviceketen KwikFit (zie pagina 36-37). Ook hierin wordt de positieve trend voor de all-seasonband bevestigd. Ten slotte ziet ook de branchevereniging voor de bandensector en de bandenspecialisten Vaco jaar op jaar dat de all-seasonband aan de winnende hand is. Uit hun vorig jaar gehouden marktonderzoek bleek dat al 15 procent van de ondervraagde consumenten all-seasonbanden hadden gemonteerd. Een andere trend die grossiers stimuleren, is de consolidatie van de merkenportfolio die universele autobedrijven aan hun klanten bieden c.q adviseren. De top 5 en de top 10 nemen een steeds groter afzetaandeel in. 

Europa

Kijken we naar het Europese plaatje, dan blijkt uit cijfers van ETRMA, de Europese koepelorganisatie van bandenproducenten, dat de bandenvervangingsmarkt voor personenauto’s over het eerste halfjaar van 2020 met 22 procent is gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2019. Ook de vrachtwagensector en zeker de tweewielerbranche hebben met vergelijkbare minnen te maken (zie statistiek). De reden is bekend: het feit dat in diverse Europese landen de werkplaatsen op slot moesten vanwege het rondwarende Covid-19-virus. Daarnaast werden diverse bandenfabrikanten gedwongen hun productiefaciliteiten (tijdelijk) te sluiten. 

Inmiddels trekt in heel Europa de bandenafzet wel weer aan, maar durft niemand een uitspraak te doen over wat heel 2020 zal brengen. Omdat ETRMA slechts kwartaalcijfers van zijn leden publiceert, zal het eventuele herstel in het derde kwartaal pas medio oktober bekend zijn. Het Britse, in de bandenindustrie gespecialiseerde adviesbureau LMC Tyre & Rubber voorspelt in ieder geval een relatief snel herstel van de Europese bandenvervangingsmarkt, hoewel het in hun scenario’s nog tot 2022 zal duren voordat de markt op het niveau van de jaren 2018-2019 zal zitten.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1778 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.