Apk-succes vraagt om investeringen

Het eerste kwartaal van 2020 werden er in ons land bijna 1,8 miljoen apk’s uitgevoerd aan personen- en lichte bestelauto’s, een plus van 4,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Ook april was, ondanks Covid-19, een gewone maand wat betreft aantallen keuringen en omzet aan de apk-gerelateerde aftersales.

4,1 procent meer apk’s in eerste kwartaal

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van VWE Automotive. Dit jaar zal het gezamenlijke aantal apk’s van personenauto’s en lichte bedrijfswagens naar verwachting ruim boven de 7 miljoen stuks uitkomen. Dat zijn minimaal evenveel klantcontacten en voor een groot deel ook onderhoudsbeurten die omzet (denk aan banden) en marge (denk aan olie) opleveren.

Pro-actief

Terwijl in de landen om ons heen veel autobedrijven een totale lockdown voor de kiezen kregen, mochten de autobedrijven in ons land gewoon openblijven. Omdat veel consumenten gedwongen thuis waren, was een gepland apk-bezoek aan het autobedrijf voor velen wellicht zelfs een welkome onderbreking van de dagelijkse sleur en thuis-stress.

Proactieve autobedrijven – onder andere ondersteund door het WESP-initiatief We Support Workshops – speelden op dit sentiment in. Uitgaande van een door RAI Aftermarket en Bovag op bijna 17 miljoen geschat aantal onderhouds- en reparatiemomenten betekent dit dat ruim 40 procent van het aantal contactmomenten in de werkplaats apk-gerelateerd is. Daarmee wordt nogmaals duidelijk hoe belangrijk de apk is voor het autobedrijf. Dat heeft zich blijkens de cijfers van VWE Automotive en WESP ook bewezen. De werkplaatsomzet heeft het autobedrijf overeind gehouden.

Natuurlijk heeft de autoverkoop – nieuw en occasions – zich eind maart en zeker in april dramatisch ontwikkeld. Dealers zagen hierdoor hun pdi-activiteit in de werkplaats sterk gereduceerd worden en stonden leasemaatschappijen hier en daar op de aftersales-rem. Het reguliere ROB-werk bleek daarentegen een relatief gezond beeld vertonen.

Investeren

De apk als klantenbinder, omzet- en margegenerator vereist investeringen. Het up-to-date houden van het kennisniveau van de werkplaatsmedewerkers is wat kosten betreft wel te overzien; het up-to-date houden van de werkplaats vergt meer, zeker nu de apk ook met meer complexe voertuigen te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de deeltjesteller en de aandacht die de RDW vraagt voor koplamptesters. Moderne matrix-led-koplampen (met geïntegreerde camera’s) moeten met daarvoor geschikte koplamptesters worden gecontroleerd. Omdat dergelijke koplampen een geïntegreerd onderdeel worden, of al zijn van ADAS, zal het niet lang op zich laten wachten of ADAS-kalibratie wordt onderdeel van de combinatie regulier onderhoud en apk.

De introductie van de deeltjesteller als verplichte equipment voor een apk-station kan overigens onder druk komen te staan door de huidige coronacrisis. Keuringen waren iets vertraagd en daarnaast is er nog een discussie gaande over het kalibreren van de deeltjesteller als deze eenmaal in gebruik is. Volgens insiders wordt al nagedacht over het uitstellen van de verplichting ten aanzien van het gebruik van de deeltjesteller. Desondanks gaan alle partijen officieel uit van de introductie op 1 januari 2022 en de eerste uitleveringen vanaf oktober 2021. Zeker dealers, die vrijwel allemaal de apk in hun werkplaatsen uitvoeren, hebben gezien de crisis moeite met investeren. Gezien de technologische ontwikkelingen moeten zij vaak ook al investeren in ADAS-kalibratieapparatuur. Gelijktijdig investeren in apparatuur voor de apk is op korte termijn voor veel kleinere en middelgrote dealers een grote uitdaging. Als de vraag om uitstel actueel wordt, zal het Ministerie van I&W en/ of de RDW daar een uitspraak over moeten gaan doen. De Europese vereniging van equipmentfabrikanten en leveranciers EGEA zou hier natuurlijk minder blij mee zijn.

Met name fabrikanten van emissiemeetapparatuur – de deeltjesteller in het bijzonder – hebben al veel geïnvesteerd. Vertraging bij de introductie komt hen slecht uit. Zij zouden zo het volgende slachtoffer worden van de coronacrisis. EGEA is overigens ook met een normeringsvoorstel voor ADAS-kalibratie bezig. Daarin speelt de kwaliteit van de werkplaatsvloer een grote rol. Er zal een vaste werkplek voor ADAS-kalibratie moeten worden aangewezen, die voorzien moet zijn van een ISO-genormeerde vlakke vloer. Gesproken wordt over een verloop van maximaal 6 millimeter op een lengte van 3 meter. Dat zal in veel werkplaatsen passen en meten worden. De betreffende werkplek zal ook de werkplek worden waar de apk wordt uitgevoerd en dient de koplamptester daar een vaste plek te krijgen. RDW heeft onlangs een steekproef gedaan naar de kwaliteit van in gebruik zijnde koplamptesters. Veel apparatuur is verouderd en versleten. Er komt in overleg met diverse leveranciers de mogelijkheid om deze koplamptesters te upgraden als vervangen geen optie is. Verder wil RDW dat er iedere twee jaar een verplichte keuring/certificering van koplamptesters plaatsvindt. In 2022-2023 wordt het vervangen van de koplamptester overigens actueel.

Regelgeving apk

Bij beslissingen omtrent de apk en daarvoor verplichte werkplaatsapparatuur spelen diverse partijen hun rol. De politiek kijkt voor regulering ook naar de betaalbaarheid, naar een gelijk speelveld voor alle partijen en ook naar de prijs van een apk voor de consument. Dat speelt met name een rol in Nederland (apk) en Groot-Brittannië (MOT), waar autobedrijven de periodieke keuring verzorgen en dus moeten investeren. In de meeste andere landen is de apk in handen van een beperkt aantal semi-overheidsinstanties, dan wel aangewezen specialisten (TüV en Dekra in Duitsland, Control Technique in Frankrijk en Goca in België).

Ook technologie is altijd onderdeel in het beslissingsproces. Hier zijn eigenlijk al geen open eindjes meer. Wel moet wat betreft de deeltjesteller nog een beslissing genomen worden over het kalibreren.
Verder spelen er de nodige commerciële belangen. Fabrikanten die al klaar zijn, willen nu graag dat er gas gegeven kan worden. Andere fabrikanten hebben belang bij enig oponthoud. Een branchevereniging als Bovag wil zijn leden via voorlichtingsbijeenkomsten de tijd geven om zich te informeren en voor te bereiden. Hier werpt Covid-19 wel een tijdelijke drempel op.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1778 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.