Apk-volume plust 2,3 procent in 2019

Ruim 7,11 miljoen apk’s werden er over heel 2019 uitgevoerd aan personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Dat is 2,3 procent meer dan de 6,95 miljoen over 2018.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van VWE Automotive. Uitgaande van een geschat totaal aantal onderhouds- en reparatiemomenten van 17 miljoen betekent dit dat vorig jaar bijna 42 procent van het aantal contactmomenten in de werkplaats, apk-gerelateerd was. Soms betrof het een apk-keuring in combinatie met onderhoud, een stand alone apk, of vond de apk plaats in combinatie met een reparatie dan wel bandenvervanging. Een en ander onderstreept maar weer eens hoe belangrijk de apk is voor het autobedrijf.

Personenauto-bedrijfswagen

Voor wat de personenauto’s betreft zagen de dealers hun apk-volume met 1,35 procent toenemen. De universele autobedrijven noteerden een plus van 2,84 procent. De drie grote fastfittende ketens in ons land zagen hun gezamenlijke volume teruglopen met 1,46 procent.

Alle segmenten zagen een hoger apk-volume voor wat betreft lichte bedrijfswagens, al is de plus voor de fitters met 0,11 procent marginaal.

  2018   2019 +/-   +/-
  Personenauto’s Bestelauto’s Personenauto’s   Bestelauto’s  
Dealers 1.713.963 162.943 1.737.174 +1,35% 167.841 +3,01%
Fitters* 252.295 12.550 248.612 -1,46% 12.564 +0,11%
Universelen 4.269.805 539.646 4.391.126 +2,84% 559.205 +3,62%
Totaal 6.236.063 715.139 6.376.912 +2,26% 739.610 +3,42%

* Gezamenlijke aandeel van Euromaster (dat met ingang van 2020 geen apk’s meer zal uitvoeren), KwikFit en Profile Car & Tyrecenter.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1777 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.