Dealerrendement stijgt maar is broos

Blijkens de nieuwste Bovag Branche Barometer bedroeg het gemiddelde dealerrendement per vestiging in het eerste kwartaal 1,39 procent. Dat is iets meer dan de 1,27 procent in de eerste drie maanden van 2016.

Het hogere rendement is volgens Bovag Autodealers voornamelijk het resultaat van kostenbeheersing; verdere rendementsverbetering zal uit nieuwe verdienmodellen moeten voortvloeien. Het totale aantal kentekenregistraties in Nederland was in het eerste kwartaal van 2017 bijna een vijfde hoger dan in januari-maart vorig jaar: zakelijke markt plus 50,1 procent, particuliere registraties plus 1,3 procent. Desondanks wisten de dealers slechts 6,6 procent meer nieuwe (personen- en bestel)auto’s daadwerkelijk te factureren. Dat duidt op een effect in het voorgaande jaar, toen veel bijtellingsvriendelijke voertuigen in december 2015 werden geregistreerd, maar pas in 2016 gefactureerd aan klanten. Hoewel de Bovag Branche Barometer voor de afdeling verkoop een omzetplus van 7,8 procent laat zien ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016, daalde de totale brutomarge per (gecombineerde) transactie (BMGT) van 1.897 euro naar 1.817 euro. Daarmee daalde ook het totale resultaat voor de verkoopafdeling naar gemiddeld 2,3 procent, oftewel 0,2 procentpunt minder dan een jaar eerder.

Werkplaats en magazijn

In de dealerwerkplaats nam de omzet met 1,4 procent toe. Dat kwam grotendeels door activiteiten als gevolg van de toegenomen nieuwverkoop. Verder steeg het aantal gefactureerde uren per monteur met 3,8 procent, terwijl in het magazijn juist een omzetdaling van 1,7 procent werd genoteerd. Ondanks een loonkostenstijging van 4,3 procent verbeterde het magazijnresultaat (plus 1,8 procent, als percentage van de omzet), door een kleinere personele bezetting. In de werkplaats stegen de loonkosten met 4,1 procent en bleef het afdelingsresultaat stabiel ten opzichte van de periode januari-maart 2016.

Nieuwe verdienmodellen

Volgens Bert de Kroon, voorzitter Bovag Autodealers, laat de Barometer ondanks een opverende totaalmarkt “keer op keer zien dat een hoger dealerrendement voortkomt uit kostenbeheersing en schaalvergroting. Om de dynamiek van de markt te gelde te maken, zijn nieuwe verdienmodellen noodzakelijk die zich buiten de scope van het traditionele dealerbedrijf voltrekken. Mede daarom blijft de fictieve barometer staan op ‘veranderlijk’. Het rendement is weliswaar verbeterd maar is kwetsbaar, structureel te laag en kent slechts een beperkt perspectief in het huidige verdienmodel.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †