EV: stroom aan concepten

Met de groei van het aantal elektrische voertuigen in ons land groeit ook het aantal partijen dat inspeelt op deze ontwikkeling. Diverse garageformules gaan ermee aan de slag. We signaleren er een aantal.

De module EV-specialist is een logische stap voor ons netwerk, vindt Carteam-directeur Martin Bedorf. Het marktaandeel ‘elektrisch’ groeit, en dat vergt ook van het onafhankelijk autobedrijf specialistische kennis en apparatuur voor onderhoud en reparatie. De recente EV-module (‘Elektrische Voertuigen Specialisatie’) van Carteam bevat een trainingsprogramma met examen. Bij succesvolle afronding krijgen de deelnemers een vermelding op de website en een schildje aan de wand. Carteam voorziet garages van werkplaatsuitrusting, zoals NEN-gekeurd gereedschap en een helpdesk. Verplicht is een periodieke audit om de actuele EV-vakkennis te peilen. Grofweg de helft van de Carteam-garages doet nu mee.

‘Het eerste jaar gaat u hier nog geen geld mee verdienen’

Laden

Ook de formules Carprof en Autovakmeester laten zich niet onbetuigd. Bij de overeenkomst die ze vorige maand sloten met provider Justplugin draait alles om laden. Deelnemers aan een van beide formules (in totaal ruim 170) kunnen op eigen erf een elektrische laadpaal laten plaatsen, in de huisstijl van hun formule. De infrastructuur voorziet in AC (wisselstroom, 22 KW per uur) en DC (gelijkstroom, van 10 kW – 350 kW per uur). Ook auto’s van marktleider Tesla kunnen er terecht. De laadpalen zijn in principe voor elke consument, dus zowel de bestaande klant als de prospect. “We zien vanuit beide formules veel interesse”, zegt Ivar Camps, retail marketing manager Alliance Automotive Group Benelux. “Of ze allemaal mee gaan doen, is lastig in te schatten en afhankelijk van veel factoren. Duidelijk is dat de markt verandert, daarop willen we inspelen.” Overigens staat er al een laadinstallatie bij Autovakmeester Groen (Dirkshorn) en Carprof Tyrepoint Zwolle.

Moobi-center

Met het oog op elektrische mobiliteit als verdienmodel sloot garageformule James begin 2019 een overeenkomst met Moobi-center. Deze nieuwe dienst uit de stal van de Belgische LKQ-dochter Sergoyne Diagnostics is inmiddels operationeel bij vijftig van de ruim zeventig James-conceptpartners. Het draait om snelladen, onderhoud en reparatie. De laatste James-partners zullen dit jaar worden aangesloten, zegt directeur Denis van Altena. “We zijn er vrij rigide in. Onze zakelijke klanten verlangen dit van ons, anders sturen ze in de toekomst geen leasewerk meer. Onze SLA’s met leasemaatschappijen voorzien immers in een landelijk netwerk, met uniforme dienstverlening.” Waarbij hij de kanttekening plaatst dat niemand een positie als Moobi-center door de strot wordt geduwd. “We zijn geen hard franchise à la McDonald’s. Aan aversie heeft niemand iets. Het slaagt alleen als de ondernemer in aftersales rond elektrisch rijden werkelijk toegevoegde waarde ziet.”

Mediacampagne

Het zal niet verbazen dat ook de marktleider in formuleland – Bosch Car Service – en zijn jongere neefje Autocrew komen met laadpalen voor hun conceptpartners. De stroomstations zijn in de werkplaats te gebruiken of te monteren aan de buitenzijde van het bedrijfspand. Ook kunnen de laadpalen aangeboden worden aan de klanten, bijvoorbeeld bij de verkoop van een elektrische auto. Verder komt er in 2020 een grote landelijke multimediacampagne. Die moet de e-autobezitter duidelijk maken dat hij bij Bosch Car Service en Autocrew terecht kan voor aankoop, onderhoud, reparatie en diagnose. Een BCS-advertorial in consumentenblad AutoWeek (“hoogspanning aan boord van een auto vraagt om deskundige handen”) zette medio maart de toon.

Fastned, exploitant van snellaadstations, beleefde in 2020 zijn sterkste kwartaalomzet tot nu toe. Met de groei van het aantal gebruikers groeit ook het aantal concepten dat EV-onderhoud aanbiedt.

Beide concepten geven een training volgens NEN-9140. Bosch was nauw betrokken bij het schrijven van deze norm. Alle werkstappen in het cursusboek kunnen worden gebruikt in de eigen bedrijfsvoering. Aan bod komen zaken als hoofdrelais, e-machine, interlockcircuit, inverter, converter en isolatiebewaking. Voor het behalen van het e-voertuigcertificaat moet een praktisch en theoretisch examen worden afgelegd. “Wij integreren het werken aan e-voertuigen in onder meer de ADAS- en Pass-Thru-trainingen”, zegt conceptmanager Michiel Frijters. “Hiernaast kunnen de conceptpartners terugvallen op onze hotline, indien er assistentie nodig is bij reparatie of onderhoud aan e-voertuigen.”

Geen nieuwe namen

De kans is klein dat er garageconcepten komen die volledig focussen op elektrische mobiliteit, zegt directeur-marktanalist Clem Dickmann van kennisbureau Aumacon. “Ik verwacht geen nieuwe namen à la ‘Elektrogarage’ of zo. Ook van elektrisch rijden raakt van lieverlee de prik af. Onderhoud en reparatie zal ingebed worden in de reguliere dienstverlening, ook bij het onafhankelijk autobedrijf.” Ze moeten wel enige haast maken, de universelen, vindt hij. “Ik zie vooralsnog veel intentie, maar weinig daden. De franchisenemers doen er goed aan om hierover het gesprek aan te gaan met hun conceptgever. Voor alle formules die een SLA hebben met leasemaatschappijen moet elektrisch rijden prio 1 hebben.”

Eind september publiceert Aumacon de geactualiseerde Garageformule Top 40. In dat jaarlijkse overzicht wil Dickmann (“een zeer tevreden BMW i3-rijder”) voortaan een nadrukkelijkere plek inruimen voor de EV. “Nemen de concepten initiatieven op dit vlak? Welke dan? En hoe staat het met de uitvoering? Dit soort aspecten gaan we in de komende editie absoluut uitdiepen.”


Inmiddels hebben 42 autobedrijven een Edge?Mobility-overeenkomst getekend.


Noorwegen

Namens garageformule James nam directeur Denis van Altena vorige maand deel aan een studiereis vanuit Bovag naar Noorwegen. Tien procent van de voertuigeigenaren rijdt er nu op stroom. Niet zozeer uit principe of overtuiging, maar grotendeels door overheidssubsidies en de bijna oneindig lange reeks voordeeltjes (gratis op de ferry, gratis op de busbaan, gratis parkeren, gratis laden, geen bpm, geen btw). Vijftig procent van de nieuw verkochte auto’s is een Nissan Leaf. “EV heeft er een sterke positie, maar als de privileges vandaag ophouden, dan rijdt morgen bij wijze van spreken weer een groot deel op fossiele brandstof. Vanwege het prijsverschil en de langere actieradius.”

Universele-garagehouders vertelden dat van extra werkaanbod nog nauwelijks sprake is. Hun verwachting is wel dat dit beeld zal veranderen, nu het e-wagenpark van het eerste uur begint te verouderen. Op dit moment ontvangt een Noorse werkplaats met zeven bruggen gemiddeld 1 of 2 elektrische auto’s per week. “Aan het elektrische deel gaat gewoon niks stuk. Qua aftersales blijft het bij klassiek onderhoud – banden, ruitenwissers, stuurdelen, remdelen.”

Waarom dan al die moeite van James met Moobi-center (zie kader)? “Omdat we zo onze klanten laten zien dat ook wij als universeel meekunnen en -willen met deze technologische ontwikkeling. Denk aan geïsoleerd gereedschap, laadpalen, training van medewerkers. De overgang naar elektrisch zal niet zo snel gaan als menigeen ons wil doen geloven, maar hij komt wel. Bovendien: als je in Nederland als universeel concept serieus genomen wil worden door zakelijke opdrachtgevers, dan moet je wel. Twintig procent van de instroom bij de leasemaatschappijen is tegenwoordig elektrisch.”

Laadpaalpartners, v.l.n.r.: Ton Sieljes (formulemanager Autovakmeester), Lukas Knol (Justplugin), Ivar Camps (retail marketing manager Alliance Automotive Group Benelux) en Harold van Gestel (formulemanager Carprof).

Edge Mobility

Een overkoepelend keurmerk is Edge Mobility, in de lucht sinds september 2019 en opgericht door brancheopleiders Innovam en Autoniveau. Doel is een landelijk netwerk van autobedrijven die gespecialiseerd zijn in elektrisch rijden. Tot nu toe zijn 42 overeenkomsten getekend, Vrijwel allemaal onafhankelijke autobedrijven, waarvan drie kwart een garageformule voert. Eind dit jaar zijn het er naar verwachting 75 tot 100. Door zich bij Edge Mobility aan te sluiten, weten de partners zich verzekerd van actuele technische kennis, praktische informatie en ondersteuning, om elektrisch rijden in te kunnen bedden binnen hun onderneming.

Dat was nodig ook, merkte Autoniveau-directeur Ruud Beukers. “Zodra zich een klant concreet meldt voor een elektrische auto, merken veel autobedrijven dat ze er eigenlijk onvoldoende vanaf weten. Goed, ze kennen de merken en hun modellen, maar van het hele traject rond laadpaalplaatsing, stroomverrekening en laadpasjes is de kennis beperkt.” Op grossiersavonden kunnen garagisten zich laten scannen op bijvoorbeeld technische randvoorwaarden (is de meterkast berekend op laadpalen?) en RI&E (risico-inventarisatie). Ook hier viel nog een wereld te winnen. Edge Mobility is volgens Beukers niet zozeer een concept (“we hebben geen regio- of gebiedsbescherming”) als wel een keurmerk. Beukers is de eerste om te zeggen dat er met 200.000 EV’s op een totale vloot van 8,7 miljoen voertuigen bepaald nog geen volwassen markt bestaat. “Er is een gewenningsfase nodig. ’Het eerste jaar gaat u hier nog geen geld mee verdienen’, houd ik bij presentaties de ondernemers voor. Waar het méér om gaat, is dat je jezelf door middel van opleiding voorbereidt op een toekomst die onherroepelijk gaat volgen. Fiks het dak als het droog is.”

Tesla Training

EventEdge Mobility wilde op 12, 13 en 15 mei een Tesla-evenement organiseren voor de bij haar aangesloten autobedrijven. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Later dit jaar is er een herkansing, volgens hetzelfde recept: voorlichting over service, techniek en aftersales staat centraal. Ook vinden workshops en trainingen plaats en zijn proefritten mogelijk. Plaats van handeling is het Innovam-pand in Nieuwegein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onder anderen technici, serviceadviseurs en ROB-medewerkers van leasemaatschappijen. Nadere details over de data en tijdstippen volgen in een later stadium. In Nederland rijden momenteel zo’n vijftigduizend Tesla’s. Het fabrieksnetwerk voor verkoop en onderhoud omvat zeven dealers.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.