Drie grote fitters zien apk-volume dalen

Afgelopen week maakte VWE Automotive de apk-cijfers over de eerste zes maanden bekend. Universele autobedrijven, inclusief de fastfitters, bleken 2,8 procent groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar te hebben gerealiseerd.

Nadere analyse leert dat binnen de groep van universele autobedrijven de drie grote fastfitters/autoserviceketens Kwikfit, Euromaster en Profile Car & Tyreservice gezamenlijk juist een daling hebben moeten incasseren. Bij de apk-II voor personenauto’s kregen de drie grote ketens, samen 1,1 procent minder klanten binnen. Uitgevoerd aan bestelauto’s was de daling zelfs 2,5 procent. Het betekent dat de universele autobedrijven niet een plus van 2,8 procent hebben gerealiseerd, maar van 3,1 procent – ten koste van de fastfitters. De VWE-cijfers van vorige week leerden onder meer dat het apk II-volume in de eerste helft van 2018 ruim 3,74 miljoen bedroeg.
Personenauto’s Bestelauto’s
 1e hlfjr 2018 1e hlfjr 2017 1e hlfjr 2018 1e hlfjr 2017
Fastfitters (*) 137.597 139.127 139.127 6.857
Universelen 2.273.313 2.205.937 279.450 271.973
Dealers 955.129 943.077 90.523 90.980
Totaal 3.366.039 3.288.141 376.657 369.810
(*) Hierbij gaat het om het gezamenlijke apk-volume van de drie grootste fastfitketens Kwikfit, Euromaster en Profile Car & Tyrecenter.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen