Fource: stichting goede doelen werknemers

Fource gaat eigen medewerkers financieel ondersteunen bij het uitvoeren van ideeën voor goede doelen. Aan deze Stichting Fource Foundation stelt moederbedrijf Sator jaarlijks een geldbedrag beschikbaar.

Vervolgens dragen medewerkers ideeën aan, die ze zelf uitvoeren. “Het is aan hen om de inleg van de werkgever te verveelvoudigen, door allerlei initiatieven te organiseren”, vertelt Sator-directielid Maurice Buijzen. Hij is een van de vijf bestuursleden die vanuit Sator en haar dochterondernemingen in de stichting zitting nemen.

Roparun

Fource deed in mei jl. met een eigen team mee aan de estafetteloop Roparun (Parijs-Rotterdam). Er namen 25 collega’s aan deel, die samen bijna veertigduizend euro ophaalden voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Voor  editie 2019 is al ingeschreven, de werving van sponsoren en donateurs begint binnenkort. De nieuwe stichting is echter niet alleen op deze jaarlijkse loop gericht. Ze spoort werknemers nadrukkelijk aan ook andere initiatieven in te dienen, om met geld van de stichting een opbrengst te genereren voor verschillende goede doelen.

Fiscale voordelen

De stichting wil de ANBI-status verkrijgen, om fiscale voordelen te behalen en daarmee een hogere opbrengst. “Met Fource Foundation slaan we twee vliegen in één klap”, zegt HR-director Bas Flenter. “Voor medewerkers is het leuk om samen fundraisingsactiviteiten te organiseren of hieraan deel te nemen. Tegelijkertijd ondersteunen we een paar van de vele maatschappelijke initiatieven die er echt toe doen.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †