Naar een gezonde mobiliteitssector

Het vinden van de balans tussen een duurzaam milieu en een gezonde economie wordt vaak als onmogelijk gezien. “Dat is het niet, maar het is zeker een uitdaging. Het vereist wel dat je openstaat voor de noodzakelijke veranderingen om het evenwicht tussen leefomgeving en economie te kunnen realiseren. De mobiliteitssector kan hier structureel een grote bijdrage aan leveren”, bepleit Johan van der Hoeven, commercieel directeur LKQ Fource.

Verder lezen