ING: omzet werkplaats blijft goed op peil

Inclusief de in 2020 historisch lage nieuwverkoop zal de omzet van de Nederlandse autobranche, na een daling van 13,5% in het eerste half jaar, over het hele jaar krimpen met 10%. Dat verwacht het Economisch Bureau van ING.

De omzet van de werkplaats blijft relatief goed op peil, doordat het wagenpark begin 2020 opnieuw 2% groter was en gemiddeld weer wat ouder. Dit statistische effect overtreft nog steeds het nadeel van een de groeiende elektrische vloot, die minder naar de garage gaat. Wel kan volgens ING vanaf dit jaar het vele thuiswerken de onderhoudsbehoefte gaan drukken. Private lease maakt een nieuwe auto voor een grotere groep aantrekkelijk, maar het ontbreekt tot nu toe aan een sterke prikkel om meer vervuilende oudere (diesel)auto’s eerder te vervangen.

Elektrische auto’s

Na de grote sprong van elektrische auto’s (14% van de Nederlandse nieuwverkoop in 2019) verwacht de bank dat de afzet dit jaar een pas op de plaats maakt. Tot en met augustus waren EV’s goed voor ‘slechts’ 10% van de registraties. December 2019 gaf echter een vertekend beeld, als gevolg van de veranderende bijtellingspelregels. In augustus was het aandeel ‘elektrisch’ weer opgelopen naar 16%. Verdere verlaging van de grens voor lage bijtelling naar veertigduizend euro kan de afzet in het najaar nog stimuleren. “Met de beschikbaarheid van betaalbaardere modellen met voldoende bereik en een gestaag groeiend aantal laadpalen kan de elektrische auto de opgaande lijn richting de voorgenomen 100% in 2030 in 2021-2022 weer hervatten.”

Ook in 2023

In de branche kunnen de gevolgen van de coronacrisis echter ook in 2022 en 2023 nog voelbaar zijn, verwacht het Economisch Bureau. Hoe groot de invloed precies wordt, is nog niet concreet te zeggen. Wel schetst de bank een optimistisch en een pessimistisch scenario. Voor elk van beide perspectieven zijn vier factoren van invloed. De meest gunstige schets gaat uit van een werkend vaccin, een overheid die de economie blijft ondersteunen, een consument c.q. werknemer die als vanouds met de auto naar zijn werk gaat en een zich snel herstellende economie, met minder banenverlies dan verwacht. Een stuk somberder oogt de horizon wanneer een vaccin uitblijft, de overheid stopt met aanjagen, het aantal gereden kilometers structureel daalt en de economie langdurig blijft kwakkelen.

Aanschafpremie

Naar welke kant de balans over twee tot drie jaar zal uitslaan hangt samen met vertrouwen. Dat is bij alle geschetste factoren het sleutelbegrip, stelt ING. Bovendien beïnvloedt de ene ontwikkeling de andere – in gunstige of slechte zin. Zo’n opwaartse spiraal ontstaat bijvoorbeeld als de overheid besluit tot een aanschafpremie voor nieuwe auto’s en/of sloop van oude auto’s.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *