Keurmerk als kwalitatieve branchenorm

“Het Keurmerk Hefbruggen van RAI Vereniging moet naar een zogeheten next level”, stelt Martijn van Eikenhorst, die als sectiemanager van RAI Equipment het keurmerk onder zijn hoede heeft. Van Eikenhorst legt uit hoe die opmars gestalte krijgt.

Vorig jaar werden er door de ruim drieëntwintig keuringsbedrijven die zijn aangesloten bij het RAI Hefbruggen Keurmerk ruim tienduizend hefbruggen gekeurd. Dat is ongeveer een zesde van het totale aantal hefbruggen in de werkplaatsen van de Nederlandse personen- en vrachtautobedrijven. Een groot deel van de bestaande bruggen werd dus niet gekeurd. “Veel autobedrijven laten alleen de hefbruggen keuren waarop de apk wordt uitgevoerd, maar het is verstandiger om frequent alle hefbruggen te laten keuren. Om het belang van het hefbruggenkeurmerk te onderstrepen en vooral het keurmerk te versterken, willen we een volgende kwaliteitsstap maken”, aldus Van Eikenhorst.

Verantwoordelijkheid

De Arbowetgeving eist een veilige werkomgeving voor medewerkers. In het kader daarvan is het regelmatig controleren en onderhouden van hefbruggen in de werkplaats een verplichting. Buiten die door Arbo verplichte controle en onderhoud eist RDW dat een bedrijf dat autokeuringen uitvoert deze keuringen verricht op een hefbrug die jaarlijks gekeurd is door een door RDW erkend keurmerk. “RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen is er één van. Het jaarlijks controleren en het regelmatig onderhouden van hefbruggen is in werkplaatsen soms een uitdaging, maar niet onbelangrijk, want hoe meer je als ondernemer of manager kan aantonen dat persoonlijke veiligheid in het bedrijf wordt omarmd, des te sterker sta je als er zich toch een keer een calamiteit voordoet. De inspectie SZW heeft recentelijk weer werkplaatscontroles aangekondigd, waarbij ook gekeken wordt naar de hefbrug. De ondernemer/manager heeft hier bovendien een grote verantwoordelijkheid. Los daarvan zijn medewerkers mondiger geworden. Zij stellen een beleid dat hun veiligheid serieus neemt op prijs en hen zelfs motiveert. Als je de hefbruggen toch laat onderhouden, waarom dan niet tegelijkertijd laten keuren?”

Interpretatie

Onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het keurmerk is de steekproefcontrole. Het houdt de keurmeesters scherp en dat bevordert de kwaliteit van hun werkzaamheden. Het Liftinstituut zorgt voor deze steekproefcontroles. Minimaal twee keer per jaar wordt het door een hefbruggenkeurmeester geleverde werk gecontroleerd middels een steekproef. Een opleiding voor hefbruggenkeurmeester bestaat niet. “Daar is in het recente verleden wel over nagedacht, maar bleek moeilijk haalbaar. Toch komt de vraag regelmatig voorbij. Sommige hefbruggen vereisen specifieke kennis. Daarnaast zijn er interpretatieverschillen ten aanzien van de vastgestelde regelgeving. Door de kwaliteit te vergroten moeten die verschillen tot het verleden gaan behoren. We onderzoeken nu of we een begeleide audit van de keuringswerkzaamheden kunnen ontwikkelen. Dit staat los van de steekproef, maar helpt wel om een hogere kwaliteit van het keurmerk te realiseren.” Overigens is het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen het enige keurmerk dat deze kwaliteitscontrole door een onafhankelijke partij laat uitvoeren.

Logboek

“Een veilige werkomgeving helpt medewerkers, maar ook klanten duidelijk te maken dat je in ze investeert. Bedrijven doen er verstandig aan om middels een risico-inventarisatie breder naar de arbo-eisen voor hun werkplaats te kijken. Zo’n risico-inventarisatie kan dienen als basis voor een onderhoudsplan en/of een keuringsbeleid. Natuurlijk is ons belang een veilige hefbrug, maar je kan zoiets best breder trekken in een werkplaats. Het hefbruggenkeurmerk heeft landelijke dekking en is door RDW, BOVAG, FOCWA en VACO erkend, en is uiteraard bij de Arbeidsinspectie bekend. De hefbruggen worden gekeurd conform NEN-EN 1493. Er is binnen de sectie RAI Equipment een actieve ledenwerkgroep Hefbruggen die mede het beleid van RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen bepaalt. Deze werkgroep heeft een aantal dossiers onder handen die moeten helpen het hefbruggenkeurmerk nog meer kwalitatieve lading te geven. Zo wordt het registratiesysteem waarin gekeurde hefbruggen worden opgenomen uitgebreid om meer informatie te kunnen genereren over afkeurpunten. Een koppeling met de RDW is daarbij vanzelfsprekend. Dit wordt ook gelijk een digitaal logboek waarin het autobedrijf de staat van de hefbrug, de onderhoudsmomenten en de keuring vastlegt. Het keurmerk moet zo transparant mogelijk worden, zodat de garagist weet dat zijn verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid zijn gedekt. Ook het eerder genoemde auditplan wordt door de werkgroep voorbereid. Het zal dan ook niet zo lang meer duren of het next level wordt bereikt.”


Keuringseisen

Alle hefbruggen in Nederland moeten voldoen aan de laatste stand der techniek. Of het nu wel of geen apk-hefbrug is, iedere brug moet aan de normen voldoen, goed worden onderhouden en regelmatig op veiligheid worden gecontroleerd. Afhankelijk van het bouwjaar van de hefbrug wordt de volgende norm gebruikt:

  • Hefbruggen tot en met 1997 conform het P159 arbeidsinspectieblad, aangevuld met de essentiële veiligheidseisen. Deze staan beschreven in de verschillende branchenormen.
  • Hefbruggen vanaf 1998 conform NEN-EN 1493.
  • Een toegekende keuringssticker is slechts één jaar geldig. Hierna moet de hefbrug opnieuw gekeurd worden.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1788 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.