Kwikfit verantwoordt mvo-beleid

Met het MVO jaarverslag 2018-2019 legt Kwikfit Nederland verantwoording af voor wat de organisatie doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kwikfit legt zichzelf daarbij de NEN-ISO 26000-norm op, die middels een zelfverklaring wordt nagevolgd. De onderbouwing van die mvo-verklaring is online na te lezen.

Energietransitie

In het voorwoord bij het mvo-jaarverslag staat algemeen directeur Martin Post stil bij de energietransitie waar ook Kwikfit zijn bijdrage aan wil leveren. Post noemt daarbij de opening van de eerste energie neutrale garage in Nederland, aan de Heldinnenlaan in Utrecht, als het meest in het oog springende voorbeeld. Het gebouw heeft het energielabel A++++ ontvangen. Post merkt daarbij op dat er maar een paar gebouwen in heel Nederland zijn die nog zuiniger met energie omgaan.

Actiepunten

Het mvo-jaarverslag geeft in zeven mvo-kernthema’s een verantwoording over wat er in 2018 is gedaan om sociale, ecologische en economische duurzaamheid te bevorderen. Behalve de opening van de al eerder genoemde energie neutrale vestiging in Utrecht valt daar onder meer onder de voorlichting aan consumenten om het bewustzijn van zowel het gebruik, de veiligheid als het onderhoud van auto’s te vergroten. Ook noemt Kwikfit de bag-in-box oliebar. Deze innovatie is in samenwerking met andere marktpartijen ontwikkeld. Kwikfit noemt de innovatie als voorbeeld hoe de keten is van betrokken bij de gemeenschap. Daarnaast benoemt het verslag ook een vijftiental actiepunten die voor 2019 op de agenda staan om te worden uitgevoerd. Daaronder de ontwikkeling van een milieuzelfscan voor Kwikfit-filialen. Het promoten van de Kwikfiets als vervangend vervoer is een tweede actie die voor 2019 staat gepland. [responsive-video identifier=”-G1Qi9-g4Fg”]

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters