LKQ België gaat herstructureren

Op 26 juni heeft de directie van LKQ Belgium de ondernemingsraad en het personeel ingelicht over de toekomstperspectieven van het bedrijf. Daarbij komt mogelijk een honderdtal banen op de tocht te staan.

LKQ Belgium wenst een structureel antwoord te bieden aan een sterk veranderde markt, die steeds professioneler en technischer wordt, en aan de onzekerheid die COVID-19 heeft teweeg gebracht in een automotive sector die zwaar getroffen is. Daarbij is een herstructurering een must.

Arbeidsplaatsen

“De intentie tot collectief ontslag betreft 108 arbeidsplaatsen verdeeld over de ruim twintig vestigingen van LKQ Belgium. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige uitdagingen van het bedrijf waarbij overigens ook rekening zou kunnen worden gehouden met de vermindering van arbeidsplaatsen door een natuurlijke uitstroom. Bovendien heeft LKQ Belgium de intentie om 45 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in bestaande en nieuwe vestigingen. Want behalve het sluiten van een enkel grossiersvestigingen en het samenvoegen van een aantal, is er ook ruimte voor nieuwe vestigingen”, stelt een woordvoerder van de groep.

Het management van LKQ Belgium verwacht dat de voorgestelde wijzigingen, na goedkeuring door de ondernemingsraad, in de periode september 2020 tot augustus 2021 kunnen worden doorgevoerd. “LKQ Belgium volgt hierbij de wettelijk voorziene procedure en zal de eerstkomende dagen transparant en respectvol het sociaal overleg met de ondernemingsraad aangaan”, aldus de woordvoerder. De onderhandelingen met de vakbonden starten vandaag, woensdag 1 juli.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1778 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.