Meer zakelijke kilometers, minder op diesel

Na een forse stijging in 2016 zijn Nederlandse personenauto’s in 2017 maar 0,4 procent meer kilometers gaan rijden. In totaal 119,1 miljard. Het zijn vooral de auto’s die op naam van een bedrijf stonden, die zorgden voor de lichte groei in kilometers. Zij reden zo’n 2 procent meer.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Particulier

Van alle 119,1 miljard kilometers werd bijna 79 procent gereden door particuliere personenauto’s. Dat aantal particuliere autokilometers bleef overigens bijna gelijk in vergelijking tot vorig jaar. Het aantal particuliere auto’s nam wel toe, dus werd er gemiddeld per auto 2 procent minder kilometers gereden. Een particuliere personenauto reed in 2017 in Nederland gemiddeld ruim 11.600 kilometer.

Diesel

Van alle door personenauto’s gereden kilometers werd 63 procent gereden met een benzineauto. Dat is 1 procent meer. De stijging kwam vooral op het conto van het zakelijke verkeer, dat ruim 10 procent meer benzinekilometers voor zijn rekening nam. Dieselauto’s, goed voor 29 procent van de kilometers, reden 2 procent minder. Zakelijke diesels maakten 3 procent minder kilometers. Er waren in 2017 dan ook ruim 3 procent minder zakelijke diesels op de weg dan in 2016. Lpg daalt al jaren en daalde in 2017 ruim 11 procent. Het aantal kilometers met overige brandstoffen steeg met bijna 13 procent. Elektrische auto’s (volledig elektrisch en plug-in hybride) zijn hierbinnen de belangrijkste groep. Zij legden 20 procent meer kilometers af dan in 2016.

Nieuw

De verschillen tussen benzine- en dieselauto’s zijn vooral groot bij nieuwe  bedrijfsauto’s (een jaar of jonger). Het aandeel nieuwe diesels is de afgelopen paar jaar namelijk hard is teruggelopen. In 2015 was het aandeel nieuwe diesels in de verkoop van zakelijke auto’s nog 45 procent, in 2017 was dat nog maar 30 procent. Nieuwe benzineauto’s zagen hun aandeel stijgen van 35 procent in 2015 tot ruim 63 procent in 2017. Het aandeel jonge elektrische auto’s op naam van een bedrijf daalde van 15 procent tot 3,5 procent. Die daling komt vooral op het conto van het verdwijnen van het belastingvoordeel per 1 januari 2017. Hierdoor is de bijtelling voor plug-in hybrides immers gelijk aan die voor benzine- en dieselauto’s.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters