Onderhandelingsresultaat voor cao bandenbranche

De onderhandelaars van werkgevers en werknemers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche. De sociale partners (VACO voor de werkgevers en FNV, CNV en De Unie voor de werknemers) leggen het resultaat nu voor aan hun leden. Die krijgen tot 1 september de tijd om op de afspraken te reageren.

De nieuwe cao zou met terugwerkende kracht moeten ingaan op 1 september 2020 en lopen tot 1 januari 2023. De oude cao liep tot 31 augustus 2020. CNV Vakmensen kwam als eerste naar buiten met de mededeling dat er een onderhandelingsresultaat was geboekt. CNV zegt daarbij zich te realiseren dat het een moeilijke tijd is om afspraken te maken en dat daarom is gekozen voor slechts een beperkt aantal afspraken.

Loonsverhoging

Traditioneel gaat de meeste aandacht uit naar afspraken over loonsverhoging. In het onderhandelingsakkoord is een verhoging van 50 euro afgesproken van het bruto maandsalaris per 1 juli. Voor parttimers gaat dat naar rato. Verder volgt op 1 augustus 2022 een verhoging van het salaris met 1,5 procent en per 1 januari 2023 met 0,65 procent.

Generatiepact

De nieuwe cao kent ook een variant op het Generatiepact, waarin rekening wordt gehouden met medewerkers in zware beroepen, en daar kunnen we het werk in de werkplaats wel toe rekenen. Het gaat om voorwaarden waaronder oudere werknemers minder kunnen gaan werken met behoud van hun pensioenafspraken.

Ontwikkelvouchers

Ook is in het akkoord overeengekomen dat ook in 2022 weer zogenoemde ontwikkelvouchers ter beschikking worden gesteld aan werknemers: honderd stuks ter waarde van 500 euro elk. Medewerkers kunnen aanspraak maken op deze vouchers als zij zich verder willen ontwikkelen, binnen of buiten de branche.

Zoals gezegd is het akkoord nog niet definitief. Het woord is nu aan de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3512 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.