Onderhoudsmarkt auto’s 2017 naar record

Het aantal onderhoudsmomenten aan personenauto’s van particulieren en kleine ondernemers heeft met 15,7 miljoen in 2017 een nieuw record bereikt. Uit de jaarlijkse Aftersales Monitor van Bovag en RAI Vereniging blijkt een stijging van 1 procent ten opzichte van 2016.

Sinds de start van de Aftersales Monitor in 2009 werden niet zoveel bezoeken aan de werkplaats geteld. Dat resulteert met 3,86 miljard euro in het hoogste omzetniveau sinds 2012. Van het totale rijdende wagenpark (exclusief leaseauto’s) werd afgelopen jaar aan 83 procent onderhoud of een reparatie uitgevoerd. Dat komt neer op circa 6 miljoen personenauto’s.

Elektrificatie

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “In 2015 en 2016 zagen we een flinke toename. Het is een inhaalslag van de verloren crisisjaren, toen automobilisten het onderhoud aan hun auto uitstelden. De onderhoudsmarkt lijkt zich nu te stabiliseren, maar voor hoe lang? Met de opkomende elektrificatie en groeiende connectiviteit staat de onderhoudsmarkt voor een nieuwe uitdaging.”

Van apk naar apk

Volgens Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt zijn de cijfers goed nieuws voor alle autobedrijven. “Dealers hebben in toenemende mate auto’s van oudere bouwjaren in onderhoud. Onafhankelijke autobedrijven mogen steeds meer jongere modellen in de werkplaats begroeten. Nog steeds komen we achterstallig onderhoud tegen en automobilisten die slechts van apk naar apk  rijden. Maar het is bemoedigend dat meer en meer mensen kennelijk het belang van regelmatig onderhoud inzien.”

Bestedingen afgenomen

De bestedingen van particulieren en kleine ondernemers aan auto-onderhoud en -reparaties zijn de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2010 besteedden eigenaren van auto’s van 4 tot 6 jaar oud gemiddeld 728 euro per jaar, tegen 527 euro vorig jaar, oftewel 38 procent minder. Voor een auto van maximaal 3 jaar oud was dit verschil 48 procent. In totaal werd in 2017 gemiddeld per jaar 513 euro in de werkplaats gespendeerd. Dat is iets minder dan de 529 euro het jaar ervoor.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †