Column Arnold Koopmans: Onverwachte bijwerkingen

Ik ben een Europeaan. Dat zijn we allemaal, maar niet iedereen is er blij mee. De EU kent steeds meer critici, de Eurosceptici genaamd. Het eigen Europese Parlement kent inmiddels een derde aan leden afkomstig van Eurosceptische partijen.

Voor een deel van deze partijen geldt dat zij niet enkel bedenkingen hebben bij het huidige Europa maar dat zij gewoon uitgesproken anti-Europese standpunten hebben. Nog nooit was de weerstand zo groot. koopmans_arnoldBegrijpelijk natuurlijk, als je alleen al de Eurocrisis in ogenschouw neemt. Deze crisis heeft een niet onaanzienlijke rekening gelegd bij de Eurolanden die zich, net als Nederland, netjes aan de spelregels gehouden hebben. Een verschuiving van welvaart van noord naar zuid en naar oost. Als onzekere investering in meer welvaart voor eenieder in de toekomst.

Regels opgerekt

Allemaal een gevolg van teveel ambitie en politiek opportunisme. Een gezamenlijke munt vraagt een reeds verregaand gevorderde integratie van markten en deelnemende landen met een vergelijkbare economische positie. En daar is het fout gegaan. De regels zijn opgerekt en de handhaving was te zwak. En natuurlijk gaat er wel meer fout. Maar hoe vreemd is dat bij een ongekend grootschalig project als de Europese integratie met grote cultuurverschillen, taalverschillen en verschillen in economische ontwikkeling? Toch is er in de afgelopen decennia ontzettend veel vooruitgang geboekt en heeft de EU ook meer welvaart gebracht en niet te vergeten natuurlijk een veel stabieler Europa. Daar waar de economische verbondenheid zich vergroot is er minder ruimte voor gewapende conflicten. Simpelweg omdat de belangen bij een vreedzame oplossing veel zwaarder zijn gaan wegen.

Spelregels

In ben voorstander van het integreren van markten. Voorstander van het samenvoegen van kleine nationale markten met eigen spelregels naar een grote Europese markt met gelijke spelregels voor iedereen. Een bewezen formule voor een verbetering van de welvaart. Een uitvloeisel van deze gedachte is het vrije verkeer van goederen. De Europese Unie heeft een gezamenlijke buitengrens, waar eventuele importheffingen geheven worden, maar binnen de EU kunnen goederen vrij verhandeld worden. Een andere belangrijke pijler onder de Europese markt is het mededingingsrecht. Het concurrentierecht. Op basis van deze twee Europese verworvenheden kunnen er originele onderdelen gekocht en verkocht worden en is er technische informatie beschikbaar voor alle spelers op de markt. Ook dus voor degenen die niet middels een dealercontract onderdeel zijn van een merkennetwerk. En dat is een goede zaak.

Onderdelenverkoop

Aan de vrije verkoop van onderdelen is wel een voorwaarde verbonden. Vanuit het Europese concurrentierecht is het merkkanaal slechts verplicht om originele onderdelen te leveren aan partijen die deze nodig hebben voor de uitvoe- ring van een reparatieopdracht. In vrijwel iedere Europese dealerovereenkomst wordt het de dealers verboden om onderdelen te verkopen aan zogenoemde niet-erkende wederverkopers. Partijen dus die inkopen met de bedoe- ling om weer door te verkopen. Een deel van de partijen in dit themanummer kopen originele onderdelen in als niet- erkend wederverkoper. Dat betekent dat er ergens partijen zijn die zich niet houden aan de overeenkomsten die zij gesloten hebben. Is dat de schuld van de partijen die de onderdelen kopen waar zij deze het goedkoopst kunnen inkopen? Nee, natuurlijk niet. Zij maken gebruik van de ruimte die de markt biedt en de belangrijkste oorzaak van parallelle handel is uiteindelijk het verschil in prijsstelling tussen de landen. Wat dat betreft doen zij exact wat de Europese Commissie voor ogen heeft gehad. Het door de vrije marktwerking laten corrigeren van verschillen in prijsstelling tussen de lidstaten.

Prijsbeleid

Waar gaat het dan fout? Het gaat fout bij die partijen die denken een prijsbeleid te kunnen voeren, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende landen. Op zichzelf niet per definitie verboden maar simpelweg een beleid dat niet langer houdbaar is. Automobielfabrikanten schaden hiermee hun eigen dealers die vaak gehouden zijn om een deel van hun onderdelen voor de nationale prijs in te kopen. Een onverwachte bijwerking of een ingecalculeerd risico? Hierbij een oproep aan deze fabrikanten. Word Europeaan en begrijp dat er sprake is van een Europese markt, discrimineer niet tussen de verschillende lidstaten. Uiteindelijk corrigeert de markt dit zoals nu in toenemende mate gebeurt. U schaadt uw eigen dealers want deze worden als gevolg van uw ‘Eurosceptische’ gedrag in een nadelige concurrentiepositie gebracht. Ik ben een kritische Europeaan en dat is iets anders dan een Euroscepticus.

Arnold Koopmans

Juridisch duizendpoot en een altijd kritische, onafhankelijk denkende geest. In zijn periode als bondsjurist bij Bovag stond hij de leden bij in een roerig tijdvak met herziene dealercontracten en het toewerken naar een tijd voorbij de groepsvrijstellingsverordening (BER).

Van Arnold Koopmans zijn er nog 2 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Arnold Koopmans