RDW wil meer uniformiteit in ADAS

Het zou goed zijn om meer uniformiteit aan te brengen in de verscheidenheid aan rijhulpsystemen (ADAS). Arjan van Vliet, adviseur bij RDW, pleit daarvoor in een artikel in RDWijzer. De overheid zou wet- en regelgeving moeten ontwikkelen om die uniformiteit te bevorderen, vindt Van Vliet.

Een centrale registratie van alle systemen zou een goed begin zijn, denkt Van Vliet. “Op dit moment zijn er geen standaarden voor veel systemen, ook geen wet- en regelgeving. Rijhulpsystemen die al langer bestaan, zoals ABS en ESP, zijn inmiddels verplicht en er zijn standaardtesten en regels voor ontwikkeld. Op nieuwe systemen hebben we onvoldoende zicht, want deze zijn nergens geregistreerd. Dat is immers niet verplicht. De eerste stap die we willen zetten is dan ook een centrale registratie opzetten: registeren welk systeem in welk voertuig zit, inclusief een houdbaarheidsdatum. Het is belangrijk om te weten tot welke datum updates beschikbaar zijn, dus hoelang het systeem betrouwbaar is.”

Samenwerking

Bovag maakte onlangs bekend een onderzoek te starten naar de gevolgen van ADAS voor de werkplaats. RDW zoekt samenwerking met dergelijke partijen om te komen tot uniformiteit. Van Vliet: “Bij de ANWB komen veel telefoontjes binnen van mensen die niet weten hoe hun ADAS werkt. Samen met BOVAG heeft de organisatie een voorstel ontwikkeld voor eenduidige, heldere naamgeving, zodat mensen minder snel in verwarring raken. Verder is het Verbond geïnteresseerd in de toename van de schadelast. Zo zitten er veel sensoren in de bumper en dat zorgt bij schade voor hoge kosten van reparatie of vervanging. Tegelijkertijd voorkomen ze ook veel ongevallen. We blijven daarom benadrukken dat bestuurders zich moeten verdiepen in het systeem. Met het CBR bekijken we of ADAS een nadrukkelijker plek kan krijgen in de rijexamens. Nu is het wel mogelijk om ADAS te gebruiken tijdens het rijexamen, maar bijna niemand doet dat. Op de korte termijn richten we ons op de registratie, heldere naamgeving en uniformiteit van de systemen. Op de langere termijn kunnen we dan bijdragen aan nieuwe wet- en regelgeving.” Lees ook onze analyse van de invloed van ADAS op het krachtenveld binnen de auto-industrie.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters