Recybem certificeert 20 inzamelbedrijven

Nederland telt per 1 januari twintig bandeninzamelingsbedrijven die door Recybem gecertificeerd zijn. Tot en met 31 december 2021 zorgen ze voor een gestructureerde inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt.

Om in aanmerking te komen voor het benodigde certificaat moet een inzamelingsbedrijf voldoen aan diverse eisen en voorschriften. Als basis geldt een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarnaast zijn er aanvullende eisen voor bedrijfsvoering en brandveiligheid en -preventie.

Audit

Afgelopen jaar hebben twintig inzamelaars bij controle door SGS Nederland en LBP|SIGHT bewezen te voldoen aan de eisen. Recybem laat onafhankelijke instellingen de kwaliteit meten van het inzamelings-, verwerkings- en administratieve proces. Deze certificeringstoets gebeurt elke drie jaar. Daarbovenop vindt jaarlijks een audit door Recybem plaats om naleving van de contractuele verplichtingen te controleren.

Uitstoot

Ophalen van banden gebeurt  gratis, bij garages en bandenservicebedrijven, volgens het principe ‘een oude voor een nieuwe’. Verwerkers scheiden de componenten (rubber, staal, textiel) en granuleren het rubber. Nederland zamelt per jaar ongeveer 8,5 miljoen autobanden in, waarvan ruim negentig procent wordt gerecycled en hergebruikt. Kees van Oostenrijk, directeur van Recybem: “We besparen jaarlijks zo’n 24 miljoen kilo rubber en bijna 6 miljoen kilo staal. En we vermijden jaarlijks de uitstoot van ruim 65 miljoen kilo CO2, wat gelijk staat aan de emissie van 430 miljoen autokilometers of de aanplant van 430.000 nieuwe bomen.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †