‘U heeft mijn velgen beschadigd!’

De bandenwissels staan weer voor de deur, hoewel niemand op een koude winter zit te wachten gezien de stijgende energieprijzen. U wisselt de wielen en kort daarna meldt de klant zich weer: ‘U heeft mijn velgen beschadigd!’ Vreemd, die velgen lagen de hele zomer netjes opgeslagen…

Het autobedrijf legt netjes per e-mail aan de klant uit dat die schade aan de velgranden niet ontstaan kan zijn tijdens de opslag, maar vermoedelijk het gevolg is van onzorgvuldig inparkeren. De klant reageert niet meer.

Twee jaar later laat de klant weer onderhoud uitvoeren aan zijn Volvo, waarvoor het autobedrijf hem een factuur stuurt. De klant weigert te betalen. Zowel voor als na het uitgevoerde onderhoud loopt de motor niet goed, naar later blijkt is vervanging van de EGR-klep noodzakelijk. Bovendien moet het autobedrijf naar zijn mening nog steeds de schade aan de velgen vergoeden. Het autobedrijf is het daar niet mee eens en stapt naar de kantonrechter1 om betaling van de onderhoudsfactuur af te dwingen.

Vordering en tegenvordering

Het autobedrijf heeft een vordering op de klant ter hoogte van € 1821,37 (uitgevoerd onderhoud) terwijl de klant een vordering op het autobedrijf meent te hebben ter hoogte van € 2645,00 (herstel velgen en vervanging EGR-klep). Mag de klant zijn beweerdelijke vordering wegstrepen tegen de werkplaatsfactuur? Over die vraag moest de kantonrechter zich buigen.

Verrekenen is een vorm van betalen, u streept over en weer de verschuldigde bedragen weg. Dat mag niet zomaar, de wet stelt eisen aan die bevoegdheid. De vorderingen moeten onder meer over en weer afdwingbaar zijn, oftewel de wederpartij moet aanspraak kunnen maken op betaling. Heeft de klant hier een afdwingbare vordering?

Afdwingbare vordering?

De werkplaatsfactuur wordt niet betwist door de klant. Nu de klant een beroep doet op verrekening in de procedure moet de kantonrechter beoordelen of de tegenvordering van de klant afdwingbaar is. Concreet gaat het om de vraag of voldoende komt vast te staan dat de schade is ontstaan door toedoen van het autobedrijf. Dat is naar de mening van de kantonrechter niet het geval.

Het autobedrijf heeft al eerder betoogd dat de schade aan de velgen niet door toedoen van het autobedrijf ontstaan kan zijn. De klant voert alleen aan dat hij in zijn beleving nooit tegen een stoeprand is aangereden. De bewijslast dat de schade bij het autobedrijf is ontstaan, ligt bij de klant. De kantonrechter vindt dat het aan de klant is om aannemelijk te maken dat de velgen onbeschadigd waren voordat deze werden opgeslagen bij het autobedrijf. Dat kan de klant niet.

Betwisting kosten EGR-klep

Niet in geschil is dat door vervanging van de EGR-klep de motorproblemen zijn verholpen. Maar was die vervanging nodig door toedoen van het autobedrijf? Het reinigen of na enige tijd vervangen van een EGR-klep behoort op een gegeven moment tot regulier onderhoud volgens het autobedrijf. Die verklaring kan de klant niet weerspreken.

De klant heeft geen afdwingbare tegenvordering, hij mag niet verrekenen en moet de werkplaatsfactuur betalen aan het autobedrijf, vermeerderd met de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Het bonnetje is opgelopen tot ruim € 3100,00.

Leermomenten

Bent u het niet eens met de gevorderde schade door de klant? Leg deze betwistingen vast, zoals het autobedrijf per e-mail deed. Maak desnoods foto’s van de ingenomen en bij u opgeslagen velgen (ingangscontrole) om discussie achteraf voor te zijn. Bent u het wel eens met de door de klant gevorderde schade? Dan kunt u mogelijk zelf verrekenen met openstaande posten. Let dan wel op: verrekenen kan alleen met dezelfde wederpartij en moet schriftelijk!

2 reacties op “‘U heeft mijn velgen beschadigd!’

 • 12 oktober 2022 om 17:08
  Permalink

  Wij noteren van alle banden die wij in opslag nemen de gegevens en hoeveel mm er aanwezig is tijdens de wissel. Dit om te voorkomen dat de klant bij de wissel begint te roepen dat er meer profiel op zijn banden aanwezig was bij de inlevering. De profieldiepten van alle banden worden ook op de factuur vermeld en eventueel dat ze bij de volgende wissel vernieuwd moeten worden. Voor de klant zoals in het artikel beschreven hebben wij een dubbelloops en schep, niemand zal deze klant missen.

  Beantwoorden
 • 14 oktober 2022 om 10:28
  Permalink

  De casus is ontleend aan een uitspraak van de kantonrechter (ECLI:NL:RBMNE:2021:4387)

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *