2,3 miljoen subsidie carrosseriebranche

Het sectorplan 2014-2015 van de carrosseriebranche mag rekenen op een subsidie van 2,3 miljoen euro. In het sectorplan stellen sociale partners een aantal maatregelen voor om structurele knelpunten op de arbeidsmarkt van de carrosseriebranche aan te pakken.

De maatregelen hebben tot doel:

 • De instroom van jongeren in de branche te vergroten door het stimuleren van leerbanen en de uitval uit de BBL te verminderen door een betere aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk te realiseren.
 • De instroom van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Scholing van oudere werknemers te stimuleren.
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten door het stimuleren van leren en ontwikkelen in bedrijven.
 • Duurzame inzetbaarheid te vergroten door meer aandacht te geven aan veilig werken in bedrijven.
 • Vakmensen die met ontslag bedreigd worden behouden voor de branche of te begeleiden naar een baan elders in de techniek.

De in het sectorplan opgenomen maatregelen zijn:

 • Activiteiten gericht op het geven van een goed beroepsbeeld bij leerlingen uit de VMBO bovenbouw via snuffelstages, gastlessen en bedrijfsbezoeken om een gemotiveerdere beroepskeuze te bevorderen.
 • 150 extra leerbanen realiseren in de branche in combinatie met het verbeteren van de opleiding met aanvullende praktijkopleiding en het  investeren in de kwaliteit van de praktijkopleider. Door de intensieve begeleiding wordt het leerproces versneld en zal  de uitval uit de opleiding dalen.
  Met een loonkostensubsidie van 20 procent van het minimumloon en een extra bijdrage van  165 euro per dag op de kosten van de praktijkopleiding wordt de drempel voor bedrijven om een leerbaan te bieden verlaagd.
 • Begeleiding voor 20 leerlingen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar een baan
 • Oudere vakkrachten worden met reguliere scholing vaak niet bereikt. Voor hen komen 40 kosteloze praktijkworkshops per jaar: laagdrempelige praktische scholing in herkenbare beroepssituaties. 
 • 50 procent subsidie op 1680 vouchers per jaar met een maximumwaarde van 300 euro te verzilveren bij het volgen van een opleiding uit de BKS.
 • Het inrichten van een mobiliteitscentrum voor 100 medewerkers die hun baan dreigen te verliezen met 50 procent subsidie op de sectorale van werk naar werkbegeleiding
 • Het inzetten van een verbetercoach bij 40 bedrijven per jaar om de veiligheid op het werk te bevorderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.