Air Products certificeert duurzame waterstof

Leverancier van waterstof Air Products is begonnen met een pilot voor de uitgifte van een certificaat voor waterstof die is geproduceerd uit hernieuwbare energie.

air-productsHet gaat in eerste instantie om waterstof die geproduceerd wordt bij de elektrolysefabriek van Nouryon in Rotterdam. De fabriek gebruikt windenergie als onderdeel van haar energiemix. De duurzame energie is afkomstig van windparken in Nederland. Nadat de waterstof geproduceerd is, wordt het gas door Air Products opgewerkt voordat het via de bestaande waterstofpijpleiding in het Rotterdamse havengebied voor commercieel gebruik aangeboden wordt.

Klanten

Als onderdeel van de pilot zullen ook twee klanten van Air Products de garanties van oorsprong voor de duurzaam geproduceerde waterstof ontvangen. De eerste is H2 MOBILITY Deutschland, een organisatie die een netwerk van waterstoftankstations in Duitsland exploiteert. De tweede is Transport for London, een openbaar vervoerbedrijf, dat waterstofbussen in de Britse hoofdstad heeft rijden. “Om een echte bijdrage te leveren aan een schone en duurzame transportsector is het essentieel dat alle partijen in de supply chain met elkaar samenwerken”, zei Kurt Lefevere, vice-president Northern Continent bij Air Products. “We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om operationele efficiency te bereiken en te helpen bij de realisering van de doelstellingen van de Europese Unie voor de reductie van koolstofdioxide op een kosteneffectieve manier. Een Europees systeem voor het afgeven van garanties van oorsprong voor duurzame waterstof zal deze doelstellingen zeker ondersteunen. Ons project met Nouryon is een innovatief voorbeeld van wat we kunnen bereiken daar waar de omstandigheden het toelaten.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3055 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters