Akkoord vergoeding demontage wrakken

Autodemontagebedrijven krijgen van ARN per 1 februari 2017 een vergoeding van twintig euro per wrak. Dat bedrag heet niet langer ‘demontagevergoeding’ maar ‘administratieve vergoeding’ en wordt de komende jaren afgebouwd. Vanaf 1 januari 2018 geldt een bedrag van vijftien euro en vanaf 1 januari 2019 tien euro.

Over de nieuwe regeling heeft het bestuur van de Stichting Auto & Recycling de afgelopen maanden overlegd met vertegenwoordigers van Bovag, Focwa Schadeherstel, RAI Vereniging en Stiba. Al deze partijen staan achter de uitkomst. Ook de aangesloten demontagebedrijven kunnen leven met het compromis, dat volgt op de mededeling van ARN afgelopen voorjaar om vanaf 2017 helemaal geen vergoeding meer toe te kennen. Dat plan ontlokte toen hevig protest bij de demontagebedrijven en hun koepelorganisatie.

Behalve de financiële vergoeding is de nu overeengekomen regeling met ARN ook inhoudelijk aangepast. Het bedrag voor autowrakken zal niet meer gebaseerd zijn op het uitvoeren van wettelijk te demonteren materialen: voortaan is het een administratieve vergoeding voor de aankomst van het wrak bij de shredder. Verder is het aantal eisen dat ARN stelt aan de opslag en aanlevering van materialen gereduceerd. Een deel van die eisen en sancties werd door de aangesloten bedrijven als nodeloos bureaucratisch en streng ervaren. Van de 56 contractuele verplichtingen zijn er nu 37 geschrapt, worden negen omgezet in een advies en blijven er tien overeind. De tien eisen die ARN blijft stellen aan het autodemontagebedrijf hebben betrekking op de uitvoering van de opdracht die ARN heeft in het kader van het Besluit beheer autowrakken. De eisen die ARN laat vallen gaan vooral over kwaliteit; zoals eisen op het gebied van bedrijfsvoering, RDW-verplichtingen, gebruik van juiste apparatuur en de juiste afvoer van overige afvalstoffen.

Klassiek compromis

ARN-directeur Arie de Jong kondigde in maart jl. nog de ‘nullijn’ aan. Volgens hem vertegenwoordigde in de huidige markt een autowrak een dermate ‘positieve waarde’ dat de kosten voor de wettelijk verplichte demontage erdoor gedekt werden. De voorgenomen maatregel was tegen het zere been van de sector, die de afgelopen jaren de vergoeding heeft zien halveren. Een deel van de demontagebedrijven gaf destijds uiting aan de onvrede, waarna ARN kenbaar maakte hen tegemoet te willen komen. Initiatiefnemer Chiel van den Braak zegt dat hij en zijn collega’s die hij de afgelopen tijd sprak “vrede hebben met de oplossing. Het is een klassiek compromis, waarbij beide partijen hebben ingeleverd. Wat telt voor onze sector is dat er in elk geval een vergoeding overeind is gebleven.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.