Arnhem weert ook euro 3 personendiesels

Vanaf 1 januari 2019 is de milieuzone in Arnhem ook verboden toegang voor dieselpersonenauto’s met euro 3 of lager.

De milieuzone in Arnhem was met ingang van 1 juli 2014 al van kracht voor vrachtverkeer onder de euro IV-norm. De gemeenteraad van Arnhem stemde maandagavond 5 maart in meerderheid voor een motie van GroenLinks om de milieuzone uit te breiden, in eerste instantie met dieselpersonenauto’s tot en met euro 3. Mogelijk volgen later meer categorieën voertuigen. 27 raadsleden stemden voor de motie (GroenLinks, D66, SP, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Arnhem Centraal), 10 stemden tegen (VVD, PvdA, Arnhemse Ouderenpartij en Verenigd Arnhem).

Onderzoek

Doel van de uitbreiding van de milieuzone is schonere lucht voor de Arnhemmers. Het besluit is gebaseerd op onderzoek van Royal HaskoningDHV, of uitbreiding van de milieuzone inderdaad het gewenste effect heeft. GroenLinks-raadslid Cathelijne Bouwkamp, initiatiefnemer van de motie: “De conclusie uit het rapport is heel helder: om snel te kunnen zorgen voor minder uitstoot in onze stad is een uitbreiding van de milieuzone absoluut de meest effectieve maatregel.”

Handhaving

Arnhem werkt voor de handhaving met camera’s, gekoppeld aan kentekenherkenning. Grofweg gaat het verbod in de Arnhemse milieuzone nu ook gelden voor personendiesels van voor 1 januari 2005. Vanaf die datum moesten alle nieuwe personendiesels voldoen aan de euro 4-norm. Automobilisten kunnen in hun kentekenbewijs vinden tot welke euroklasse hun voertuig behoort. Mogelijk dat diesels van voor 1 januari 2005 ook al voldoen aan euro 4. In uitzonderlijke gevallen kunnen diesels een ontheffing krijgen. Dat wordt van geval tot geval bekeken. Ook de signalering wordt nader bekeken. Nu vermeldt het bord alleen nog dat de automobilist de milieuzone binnenrijdt, maar niet welke eisen daarbij horen.

Flankerend beleid

De uitbreiding van de milieuzone heeft ook nadelige gevolgen voor de stad, met name ondernemers. Om deze zoveel mogelijk te beperken krijgt het college ook de opdracht om, zoals dat heet, ‘flankerend beleid’ te ontwikkelen. Hieronder wordt verstaan het uitbreiden van de bereikbaarheid via OV en fiets, en het bevorderen van emissievrije stadsdistributie.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3806 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters