Athlon Mobility Consultancy start in Nederland

Athlon Mobility Consultancy start op 15 maart in de Benelux met haar werkzaamheden. Het Belgische bedrijf geeft concreet advies en oplossingen op het gebied van mobiliteit en het management.

Alexander Prinssen, vice-president van Athlon Mobility Consultancy: “Mobiliteit wordt nu nog te ‘eng’ en gefragmenteerd benaderd door organisaties. Zij hebben daardoor een onvolledig beeld van hun (on)mogelijkheden op het vlak van mobiliteit. Met als gevolg dat werkgever en werknemer tijd verspillen en geld mislopen. En bovendien geen of onvoldoende duurzaamheid incorporeren in hun mobiliteitsbeleid. De drie pijlers die centraal staan bij Athlon Mobility Consultancy zijn kostenefficiëntie, duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap.” Juist met deze brede, integrale blik op mobiliteit kan volgens de nieuwkomer de grootste winst behaald worden.

“Wij hebben speciaal voor ons mobiliteitsadvies vernieuwende en praktische tools ontwikkeld, samen met strategische partners als Pricewaterhouse Coopers. Zo maakt de mobility scan een heldere analyse van het huidige beleid, van pijnpunten en besparingspotentieel en wordt gekeken hoe zich dit verhoudt tot andere organisaties”, legt Prinssen uit. “Bij de verdiepende mobility audit wordt in brede zin naar de totale kosten van mobiliteit gekeken. Daarnaast kan Athlon Mobility Consultancy haar webapplicatie Momas inzetten. Dit is een tool, gecentreerd rondom de medewerker, die mobiliteitscontracten met leveranciers en afspraken met medewerkers beheert, administreert en registreert.”

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.