Bovag: stimuleren, niet straffen

Brancheorganisatie Bovag constateert dat de klimaatvoorstellen van de commissie-Van Geest ten aanzien van mobiliteit vooral over ‘straffen’ gaan; autorijden duurder maken en keuzevrijheid inperken. Men laat na om duurzame mobiliteit binnen bereik van de gemiddelde Nederlander te brengen. Van stimuleren is amper of geen sprake in de voorliggende plannen, aldus Bovag.

Verder lezen

‘Autorijden wordt onbetaalbaar’

Met het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ komt de commissie-Van Geest met een inventarisatie van extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. De voorstellen voor het vergroenen van het personenwagenpark kan bij de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging niet op instemming rekenen.

Verder lezen

Mobiliteitsalliantie: kansen spreiding onbenut

De filedruk lag afgelopen week boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Volgens de Mobiliteitsalliantie laat dat zien dat de positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit snel weer verdwijnen en dat reizigers weer in oude patronen terugvallen. Spreiding van reizigersstromen en investeringen in mobiliteit zijn cruciaal om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

Verder lezen