Brancheorganisatie Bovag constateert dat de klimaatvoorstellen van de commissie-Van Geest ten aanzien van mobiliteit vooral over ‘straffen’ gaan; autorijden duurder maken en keuzevrijheid inperken. Men laat na om duurzame mobiliteit binnen bereik van de gemiddelde Nederlander te brengen. Van stimuleren is amper of geen sprake in de voorliggende plannen, aldus Bovag.

Han ten Broeke, algemeen voorzitter Bovag: “Als je echt voor robuust maatschappelijk draagvlak wilt zorgen, verleid je mensen tot juiste keuzes en jaag je ze niet hun auto uit. Mensen hebben lang niet altijd een goed alternatief. Bovag zet in op een effectief stimuleringsbeleid dat zorgt voor rust en voorspelbaarheid in de markt en dat de klimaatdoelen dichterbij brengt.”

Hard geraakt

Bovag becijfert dat de voorstellen voor de noodzakelijke CO2-reductie de automobiliteitssector onevenredig hard raken: in 2030 komt 1,6 miljard van de in totaal 3,5 miljard euro kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16 procent van de CO2-uitstoot. Met deze koers worden met name mensen met een kleine beurs en mensen die afhankelijk zijn van hun auto disproportioneel hard geraakt.

Voorstellen die duurzame keuzes voor mobiliteit wél stimuleren doet Bovag ook. De brancheorganisatie denkt bij voorbeeld aan:

  • Een permanente vrijstelling voor de aanschafbelasting (bpm) van EV’s
  • Een verlenging van de aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte EV’s
  • Een aantrekkelijke bijtelling voor het zakelijk rijden van EV’s
  • Een accijnscompensatie voor hernieuwbare brandstoffen

Gederfde inkomsten

Net als RAI Vereniging vindt ook Bovag dat de gederfde belastinginkomsten als gevolg van deze maatregelen voor de overheid niet (volledig) bij de automobilist zelf moeten worden opgehaald. De gederfde inkomsten voor en de extra kosten van de overheid zouden voor een deel uit het Klimaatfonds of de algemene middelen moeten komen.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
21 september 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties
  • Wil on Bumperkleven grootste irritatie: “Is er onderzocht wat de reden is van bumperkleven of waarom mensen op de linkerbaan te langzaam rijden? Heel veel…aug 31, 13:51
  • W, (Pim) van der Veer on ‘Moet iedereen een auto hebben?’: “Misschien wordt een eigen auto voor iedere burger als een opeisbaar recht beschouwd. De praktijk is dat iedereen zijn best…aug 30, 18:33
  • Harry Zuur on ‘CO2-rapportage wordt administratieve kluif’: “Straks gaat het al net zo als met de boeren in natura 2000 gebieden, teveel CO2, bedrijf weg er mee!…aug 24, 17:24
  • De Sutter Marc on Modulaire auto verlengt levensduur: “Beste Heel mooi maar helaas wil men deze zaken niet in Belgie, onlangs antwoord bekomen van Vlaamse overheid, In Belgie,…aug 17, 15:50
  • W, (Pim) van der Veer on Bandenvervangingsmarkt blijft afnemen: “Misschien ligt dat aan de lagere snelheden van auto’s, zowel door snelheidsbeperkingen als files. Als genoemd zullen de hogere kosten…aug 14, 17:00