Met het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ komt de commissie-Van Geest met een inventarisatie van extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. De voorstellen voor het vergroenen van het personenwagenpark kan bij de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging niet op instemming rekenen.

Op het terrein van de persoonlijke mobiliteit stelt de commissie onder meer voor de bpm voor nieuwe fossiele auto’s te verhogen en zo snel mogelijk betalen naar gebruik in te voeren. De beprijzing van fossiele kilometers moet voldoende hoog zijn voor daadwerkelijke gedragsverandering, aldus de commissie.

Sectievoorzitter Huub Dubbelman, die gemakkelijk bereikbare en betaalbare mobiliteit tot de basisbehoeften rekent, stelt: “Als het kabinet kiest voor het beboeten van auto’s met een verbrandingsmotor en tegelijkertijd elektrische voertuigen niet stimuleert, wordt autorijden voor veel mensen onbetaalbaar.”

Contraproductief

Ook noemt RAI Vereniging de verhoging van de bpm contraproductief. In plaats van dat duurdere brandstofauto’s leiden tot het eerder aanschaffen van een elektrisch voertuig is RAI Vereniging van mening dat automobilisten dan juist langer in hun huidige auto blijven doorrijden. Daarnaast is er een extra stimulans voor het importeren van gebruikte, meer vervuilende auto’s uit het buitenland.

Randvoorwaarden

RAI Vereniging noemt ook twee randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om van de EV-transitie een succes te maken: de laadinfrastructuur moet voldoende zijn en de derving van inkomsten uit autobelastingen als gevolg van de vergroening moet worden gecompenseerd. Bij de eerste voorwaarde constateert RAI Vereniging dat de laadinfrastrctuur het tempo van de ingroei van elektrische voertuigen niet kan bijbenen. En wat betreft de derving van belastinginkomsten vindt RAI Vereniging het onredelijk om die volledig binnen het autodomein te compenseren. Die zouden voor rekening moeten komen van de algemene middelen.

Deel dit artikel op

0 reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties