Autobranche blijft in mineur

Het dalend aantal faillissementen verhult dat de autopbranche nog in zwaar weer verkeert. En dat zal nog wel even aanhouden, verwacht ABN Amro.

Sinds het najaar van 2013 dalen de faillissementen in de autobranche. Dit aantal lag in juli 2014 23 procent lager dan in juli 2013 en iets beneden het gemiddelde van de laatste tien jaar. Voor een klein deel kan dat worden toegeschreven aan de verkooppiek eind 2013, maar dat is geen goede verklaring voor de daling van het aantal faillissementen. Veel bedrijven draaien namelijk verlies, krimpen in op personeel en zijn in een gevecht om te overleven.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen, moet ook gekeken worden naar het aantal bedrijfsbeëindigingen. Vorig jaar bereikte het aantal bedrijfsopheffingen, inclusief faillissementen, een piek van 2.185. Dit is maar liefst 29 procent hoger dan in 2010. Het percentage faillissementen als onderdeel van alle opheffingen beweegt zich door de tijd heen tussen 7 en 12 procent. Dit houdt volgens ABN Amro in dat ongeveer 90 procent van de bedrijven ophoudt te bestaan zonder dat hierbij een faillissement aan te pas komt. Het aantal faillissementen daalde weliswaar, maar deze daling is in absolute aantallen gering ten opzichte van het aantal bedrijfsopheffingen. De daling van het totale aantal bedrijfsopheffingen zal daarom relatief beperkt zijn.

Fusies

Bij het dalen van de faillissementen speelt ook de sterke toename van het aantal fusies en overnames een rol. In 2013 piekte het aantal fusies en overnames. Een deel van die piek is te verklaren doordat in de autobranche de afgelopen jaren diverse bedrijven die in zwaar weer verkeerden, overgenomen zijn door concurrenten. Of de holding ging failliet, maar de dochters of een deel daarvan maakten een doorstart met een nieuwe eigenaar. In combinatie met het verloop van het aantal opheffingen geeft dit aan dat de autobranche het nog steeds zeer moeilijk heeft. ABN Amro verwacht dat in 2014 het aantal fusies en overnames hoog zal blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *