Recycling auto’s vorig jaar naar 98,7 procent

In Nederland kreeg vorig jaar 98,7 procent van het gewicht van afgedankte auto’s een zinvolle en duurzame bestemming. Voor dat resultaat zorgden ruim driehonderd autodemontage-, shredder- en recyclingbedrijven. Dat blijkt uit het duurzaamheidverslag van ARN (voorheen Auto Recycling Nederland).

In 2016 zijn in het ARN-netwerk 185.740 afgedankte auto’s verwerkt. Bijna 57 miljoen kilo materiaal is gedemonteerd en verantwoord gerecycled. Het behaalde percentage van 98,7 procent bestaat voor 88,9 procent uit hergebruik als product of als materiaal en voor 9,8 procent uit energieterugwinning. Hiermee is de wettelijk vereiste doelstelling van 95 procent autorecycling ruimschoots behaald. Deze cijfers zijn berekend op basis van de Europese richtlijn 2000/53/EG, die de behandeling van autowrakken beschrijft. Het resultaat is mede te danken aan de post-shredder technologie (PST) fabriek die ARN sinds 2011 in bedrijf heeft. De installatie in Tiel behaalt de laatste, lastige procenten om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Afgelopen jaar droeg de fabriek 14,7 procent bij aan de recyclingprestatie. Deze fabriek is uniek in Europa en bewijst dat er een alternatief is voor het storten en verbranden van shredderafval van autowrakken.

Recyclingbijdrage

De systematiek wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Door innovaties en kostenbesparingen kan de recyclingbijdrage de komende jaren stapsgewijs omlaag: van 42,50 euro in 2017 naar 35 euro per auto in 2020.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †