Bovemij laat melding compliance onderzoeken

Bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf van Bovemij zijn compliance-regels overtreden. De raden van commissarissen kregen daarvan een interne melding. Momenteel vindt in opdracht van de gezamenlijke RvC’s onderzoek plaats. Dat gebeurt door een extern, onafhankelijk en gespecialiseerd kantoor.

De melding en opvolging zijn een direct gevolg van interne regels en externe voorschriften waar Bovemij zich als financiële instelling aan moet houden. Ook staat Bovemij, zoals alle financiële instellingen, onder toezicht van DNB en AFM. Compliance duidt erop of een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving.

Accountant

In een eigen verklaring op de website meldt Bovemij dat zij direct DNB, AFM en de externe accountant op de hoogte heeft gebracht van de melding en van de opzet van het lopende onderzoek. “Daarbij is de onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van het onderzoek benadrukt.” Vooruitlopend op de definitieve uitkomst zouden al versneld maatregelen zijn genomen: nog striktere interne procedures, verscherpt toezicht op compliance, integriteit en beheersing van risico’s. Ook stelt de verzekeraar maatregelen te hebben genomen om de administratieve organisatie te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in een verbeterplan, dat met toezichthouders en aandeelhouders is gedeeld.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †