Daling schade-aantal april 8,2 procent

Het totaal aantal schadecalculaties is in het eerste kwartaal 2012 met ruim drie procent gedaald ten opzichte van het totaal aantal calculaties in het eerste kwartaal 2011. Vergeleken met dezelfde maanden in 2010 bedraagt de daling dit jaar zelfs negen procent, met een bijbehorende schadelast daling van zestig miljoen euro. Dat blijkt uit de Audatex-calculaties.

De cijfers over april 2012 tonen een schadeaanbod van 50.518 stuks, een jaar eerder waren dat er nog 51.650, een daling van 2,2 procent. Over de eerste vier maanden van dit jaar is het aantal calculaties uitgekomen op 226.446 tegen 223.777 stuks vorig jaar, een plus dus van 1,2 procent.
De totaalmarkt (dus Audatex en niet-Audatex gecalculeerde schades) laat een ander beeld zien. Het aantal schades daalde de eerste vier maanden namelijk van 381.517 stuks in 2011, naar 364.770 stuks dit jaar. Een min van 4,4 procent. In april was de daling zelfs behoorlijk. Het aantal schades daalde van 87.807 vorig jaar naar 80.679 nu. Een min van 8,2 procent.

Concluderend daalt de totaalmarkt, maar het aandeel via Audatex gecalculeerde schades neemt daarbinnen wel toe.

Totaal aantal calculaties april

Periode Excl. extremen* Schadelast in Euro Gem. schadebedrag
(gecalculeerd) in Euro
Werkbare dagen
2011 april 87.807 102.118.663 1.163 19
2012 april 80.679 95.746.610 1.187 18


Bron: Focwa / Amice / ABZ
* Calculaties met extreem lage of extreem hoge uitkomst, evenals dubbele calculaties zijn niet in het overzicht opgenomen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1778 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.