Eén op de drie autobezitters oververzekerd

Eén op de drie Nederlandse autobezitters kiest bij de afsluiting van een nieuwe autoverzekering al voor een hoge dekking. De helft van de autobezitters is hiermee oververzekerd en betaalt maandelijks onnodige veel premie.

Het blijkt dus niet zo te zijn dat oververzekering pas ontstaat, wanneer men niet of nauwelijks naar de verzekering omkijkt terwijl de auto elk jaar ouder wordt.

Dit blijkt uit het GfK onderzoek ‘TOF Tracker’, waarbij ieder kwartaal de productie van financiële producten in kaart wordt gebracht.

In totaal is 33 procent van de autobezitters oververzekerd. Hoe hoger de cataloguswaarde van de auto, hoe hoger het aandeel oververzekerden. Auto’s met een waarde van 25.000 euro (of meer) zijn in 38 procent van de gevallen oververzekerd. Autobezitters die een relatief dure auto kopen, lijken zich minder vaak te beseffen dat deze door hoge afschrijvingskosten snel in waarde daalt.

Onder de 65-plussers is slechts een kwart oververzekerd, terwijl dit onder 35 tot 50-jarigen maar liefst 37 procent is. Ook de verschillen in opleiding zijn groot: 39 procent van de laagopgeleiden heeft een te hoge dekking, terwijl dit onder hoogopgeleiden bij 27 procent het geval is.

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.