EU: Geen vertraagde invoer emissietest

De bevoegde milieucommissie van het Europees Parlement heeft maandagavond een eerder besluit van de Europese lidstaten teniet gedaan: de industrie krijgt niet meer tijd om zich aan te passen aan nieuwe uitstootnormen. Per september 2017 zal de Real Driving Emissions-test de werkelijke uitstoot meten in plaats van laboratoriumtests.

De autolobby heeft echter voor een meer geleidelijk traject gepleit en de verschillende autoproducerende EU-landen onderschreven dit. Zo’n overgangsfase zou toestaan dat de uitstootnorm van stikstof van 80 milligram per kilometer met 110 procent wordt overschreden.

Het oordeel van de milieucommissie is niet de laatste halte. Nu is het woord aan de Europarlementariërs. Begin 2016 zal het parlement zich uitspreken en pas als de meerderheid tegenstemt, zal het wetsvoorstel van tafel gaan en moet de Europese Commissie met een nieuw voorstel komen. Ervaring uit het verleden leert echter dat het oordeel van een commissie als leidraad geldt voor het stemgedrag van het parlement.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.