Europarlement: einde brandstofauto in 2035

Het Europees parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie dat in 2035 geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor mogen worden verkocht.

Daarmee is er duidelijkheid ontstaan voor de Europese autofabrikanten. Europarlementariër Jan Huitema: “Een ambitieuze herziening van de CO2-normen is een cruciaal onderdeel van het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Met deze standaarden scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en kunnen we innovatie en investeringen voor autofabrikanten stimuleren. Daarnaast wordt het kopen en rijden van emissievrije auto’s goedkoper voor de consument. Ik ben verheugd dat het Europees Parlement een ambitieuze herziening van de doelstellingen voor 2030 heeft gesteund en een doelstelling van 100 procent voor 2035 heeft gesteund, wat cruciaal is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.”

Autofabrikanten

Acea, de koepelorganisatie van autofabrikanten, juicht de beslissing van het parlement toe, maar wil rond 2030 wel een evaluatie. “De auto-industrie zal volledig bijdragen aan het doel van een CO2-neutraal Europa in 2050”, aldus Oliver Zipse, voorzitter van Acea en ceo BMW. “Onze industrie bevindt zich midden in een brede stimulering voor elektrische voertuigen en er komen gestaag nieuwe modellen bij. Deze voldoen aan de eisen van klanten en stimuleren de transitie naar duurzame mobiliteit. Maar gezien de volatiliteit en onzekerheid die we wereldwijd dagelijks ervaren, is elke langetermijnregulering die verder gaat dan dit decennium in dit vroege stadium voorbarig. In plaats daarvan is een transparante evaluatie halverwege nodig om de doelstellingen voor de periode na 2030 te definiëren.”

Fit for 55

De beslissing om de verbrandingsmotor toch in 2035 in de ban te doen komt voort uit het Fit for 55-pakket, dat al in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55 procent wil verminderen. Het beoogt behalve betere luchtkwaliteit, energiebesparing en lagere kosten voor het bezit van een voertuig te bevorderen ook de innovatie te stimuleren op het gebied van emissievrije technologieën.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3497 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.