Gelijke monniken

Apple versus de FBI, het is een slepend conflict om de vrijgave van één mobiele telefoon. Erachter ligt echter een veel groter belang. Immers, hoe deze zaak afgehandeld wordt bepaalt hoe gemakkelijk er in het vervolg meegekeken kan worden. Bovendien geeft Apple ook een signaal naar de gebruikers toe wanneer ze in dit geval toegeven. Eigenlijk zeggen ze dan: we kunnen er altijd in.

De strijd is nog niet gestreden, maar de uitkomst is ook interessant voor onze sector. Een smartphone of een smartcar, zo veel verschilt dat toch niet? Met alle telematica die al in de auto zit en die nog gaat komen, is het van groot belang dat de consument kan beschikken over privacy, zo is de consensus. Dat die consument (of de zakelijke eigenaar zoals een leasemaatschappij) kan bepalen waar onderhoud en reparatie plaatsvinden is dan een logisch gevolg en daartoe zullen systemen beschikbaar en toegankelijk dienen te zijn. Op dit moment is daarvan beperkt sprake.

Te beperkt in de ogen van de onafhankelijke markt. De dataleveranciers hebben zich verenigd om in Brussel met een luidere stem te kunnen spreken en zo wat tegenwicht te bieden aan het lobbyvermogen van het merkkanaal. De universele werkplaats moet nu, kort samengevat, tegen dezelfde condities als die voor het merkkanaal gelden toegang krijgen tot data en systemen. Zoals met veel politiek en juridisch gesteggel is hier het verschil tussen ‘naar de letter’ en ‘in de geest van’ voer voor veel debat. Feit is dat vanuit het merkkanaal bezien ‘werkbaarheid voor het universele kanaal’ niet direct prioriteit heeft, levensvatbaarheid van de eigen keten daarentegen…

Het gebrek aan uniformiteit, alle goede bedoelingen zoals pass thru ten spijt, laat zich best vergelijken met sommige industrieterreinen. Het begint met een slagboom, de wegen daarachter liggen bezaaid met verschillende snelheidsremmende maatregelen zoals drempels, bussluizen en wegversmallingen. Zolang iedere autofabrikant afzonderlijke systeemeisen hanteert is echt universele toegang in de praktijk utopie. Dan hebben we het nog niet eens over het introduceren van een stuk ‘speciaal gereedschap’ dat tussen de diagnosestekker en de apparatuur dient te zitten…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.