Gemiddeld lagere tarieven Schadegarant

Het nieuwe netwerk van Schadegarant voor 2016 bestaat uit 450 bedrijven. Het uurtarief voor de nieuwe jaarcontracten is gemiddeld lager uitgekomen, maar over de exacte hoogte van de tarieven wil Schadegarant-directeur Joop Jansen verder niet uitwijden.

Geluiden in de markt dat de gehanteerde tarieven zouden uiteenlopen van 53 tot 60 euro, wil Jansen dan ook niet bevestigen. “We hebben het nieuwe netwerk op tal van factoren geselecteerd, zeker niet alleen op tarieven. Maar natuurlijk is verlaging van de schadelast wel één van onze doelstellingen”, zegt Jansen. “We hebben een combinatie van selectiecriteria gehanteerd: van de scores in Experate, klanttevredenheid, duurzaamheid en kwaliteit. Maar is het zeker niet zo dat reparateurs die in de C-categorie vallen bij Experate, per definitie zijn afgevallen. We hebben over een langere periode gekeken en tal van factoren meegewogen.”

Geen scheiding

Schadegarant kondigde in oktober 2014 aan dat het netwerk zou worden teruggebracht met zo’n tweehonderd, maar uiteindelijk zijn er dus 139 afgevallen van de 589. “Met een netwerk van 450 bedrijven behouden we een goed, kwalitatief landelijk netwerk”, aldus Jansen.
Schadegarant voorziet zeker een toenemende scheiding in de schadeherstelmarkt tussen lichtere, cosmetische schades en zware, complexe schades, maar heeft die ontwikkeling nu (nog) niet laten meewegen in de selectieprocedure voor 2016. “De overgrote meerderheid van de bedrijven is daar nog niet op ingericht. Wij wijzen de herstellers overigens wel heel nadrukkelijk op deze ontwikkeling. Het is zeker niet uitgesloten dat het wellicht gaan meewegen in de selectie voor 2017”, aldus Jansen.

Er is vooralsnog dus ook geen sprake van dat er gedifferentieerd tarieven gehanteerd worden (afhankelijk van de aard van de schade), maar volgens Jansen is het niet ondenkbaar dat dit in toekomst wel gaat gebeuren. De 139 bedrijven die afvallen voor de contractperiode voor 2016, kunnen zich volgend jaar overigens weer gewoon bij Schadegarant inschrijven voor de nieuwe contractperiode van 2017.

Lees ook : Schadegarant stopt alle contracten eind 2015

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *